|   print

Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2019
[ Seksueel overdraagbare aandoeningen in Nederland in 2019  ]
 
Staritsky LE, van Aar F, Visser M, Op de Coul ELM, Heijne JCM, Götz HM, Nielen M, van Sighem AI, van Benthem BHB

192 p in Dutch   2020

RIVM rapport 2020-0052
download pdf (4874Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In 2019, the number of people tested at a Sexual Health Centre (SHC) for a sexually transmitted infection (STI) remained almost the same as in 2018. The percentage with an STI increased slightly. Chlamydia remained the most common STI among heterosexuals. Gonorrhoea was the most common infection among men who have sex with men (MSM). At general practitioner (GP) practices the number of STI consultations increased among all age groups.

The SHCs offer complimentary STI testing to people with a high risk of an STI, for example those aged under 25. In 2019 a total of 150,782 consultations were recorded at the SHCs. The number of consultations among women and heterosexual men declined, whereas an increase was noted among MSM. An STI was detected in 19 percent of the consultations. Infections were found most frequently in people who had been notified for STI. In addition to the SHC figures, estimates about the number of STI consultations and diagnoses performed by GPs have been made based on data from 323 GP practices in 2018. The majority of STI consultations are performed by GPs.

Chlamydia
In 2019 the SHCs performed 21,134 chlamydia diagnoses and this number is comparable with 2018. The percentage of women and heterosexual men with chlamydia remained stable during the past 3 years (at 15 and 18 percent respectively). For MSM, the percentage has remained stable at 10 percent for many years. The number of estimated diagnoses performed by GPs increased in 2018 compared to 2017 (42,500 versus 39,800).

Gonorrhoea
The number of diagnoses of gonorrhoea made at SHCs increased by 11 percent in 2019 to 8,186 infections. The percentage of people with gonorrhoea increased over the past two years, to 2.3 percent among heterosexual men (1.9 in 2017) and 1.9 percent among women (1.6 in 2017). The percentage of infections among MSM has remained stable in recent years at around 11 percent (11.5 in 2019). The estimated number of infections diagnosed by GPs increased from 9,550 in 2017 to 11,300 in 2018. This increase was mainly observed among women younger than 25. At SHCs, none of those infected showed resistance to the current 'first choice' antibiotic for gonorrhoea (ceftriaxone). However, there was resistance to other antibiotics. Resistance to ciprofloxacin increased significantly from 34 percent in 2018 to 55 percent in 2019.

Syphilis
In 2019 the number of syphilis diagnoses at SHCs increased by 16.8 percent compared to 2018 (1,430 versus 1,224), with 96 percent of these infections being diagnosed in MSM. The percentage of MSM with syphilis decreased from 2.9 percent in 2016 to 2.4 percent in 2018 and 2.5 percent in 2019. The percentage was higher primarily among MSM with HIV (7.5 percent in 2019 compared to 6.7 percent in 2018). The percentage of women and heterosexual men with the infection remained low in 2019, at 0.1 and 0.3 percent respectively.

HIV
The number of new HIV diagnoses made by the SHCs declined by 34 percent (164) in 2019. Of these, 152 diagnoses were among MSM. The number of diagnoses among women and heterosexual men remained low. The number of people with HIV who came for treatment at one of the Dutch HIV treatment centres ('in care') for the first time in 2019 was 972. This was more than in 2018 (911). In total, 20,724 people with HIV were registered in care in 2019.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2019 hebben vrijwel evenveel mensen zich bij een Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG) laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) als in 2018. Het percentage dat daadwerkelijk een soa had, is licht gestegen. Chlamydia bleef de meest voorkomende soa onder heteroseksuelen. Bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) kwam gonorroe het meest voor. Bij huisartspraktijken nam het aantal soaconsulten toe onder alle leeftijden.

Bij CSG's kunnen mensen die een grotere kans hebben op een soa, bijvoorbeeld jongeren onder de 25, zich gratis laten testen. In 2019 zijn er in totaal 150.782 consulten geregistreerd bij de CSG's. Het aantal consulten nam af onder vrouwen en heteroseksuele mannen, maar nam toe bij MSM. Bij 19 procent van de consulten is een soa gevonden. Infecties zijn het vaakst gevonden bij mensen die zijn gewaarschuwd voor een soa. Naast de CSG-cijfers worden schattingen gemaakt van het aantal soa-consulten en -diagnoses die de huisartsen uitvoeren. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van 323 huisartspraktijken in 2018. Huisartsen voeren het merendeel van de soa-consulten uit.

Chlamydia
In 2019 waren er 21.134 chlamydia-diagnoses bij de CSG's, vergelijkbaar met 2018. Het percentage vrouwen en heteroseksuele mannen met chlamydia bleef in de afgelopen 3 jaar stabiel (respectievelijk 15 en 18 procent). Voor MSM ligt dit percentage al jaren rond de 10 procent. Het aantal geschatte diagnoses door huisartsen nam in 2018 toe ten opzichte van 2017 (42.500 versus 39.800).

Gonorroe
Het aantal gonorroe-diagnoses bij de CSG's is het afgelopen jaar met 11 procent toegenomen tot 8.186 infecties. Ook het percentage met gonorroe steeg ten opzichte van afgelopen twee jaar; onder heteroseksuele mannen naar 2,3 procent (1,9 in 2017), en onder vrouwen naar 1,9 procent (1,6 in 2017). Het percentage onder MSM is de afgelopen jaren stabiel gebleven rond de 11 procent (11,5 in 2019). Het geschatte aantal infecties bij de huisartsen nam toe van 9.550 in 2017 naar 11.300 in 2018. Deze toename was vooral onder vrouwen jonger dan 25 jaar. Bij de CSG's is geen antibioticaresistentie tegen het huidige 'eerste keus' antibioticum voor gonorroe (ceftriaxon) gemeld. Wel is er resistentie tegen andere antibiotica. De resistentie tegen ciprofloxacine steeg fors van 34 procent in 2018 naar 55 procent in 2019.

Syfilis
In 2019 is het aantal syfilis-diagnoses bij de CSG's met 16,8 procent gestegen ten opzichte van 2018 (1.430 versus 1.224). Daarvan is 96 procent bij MSM vastgesteld. Het percentage met syfilis onder MSM daalde van 2,9 procent in 2016 naar 2,4 procent in 2018 en 2,5 procent in 2019. Voornamelijk onder MSM met hiv was het percentage hoger (7,5 procent in 2019 ten opzichte van 6,7 procent in 2018). Het percentage vrouwen en heteroseksuele mannen met de infectie bleef in 2019 laag, respectievelijk 0,1 en 0,3 procent.

Hiv
Het aantal nieuwe hiv-diagnoses dat de CSG's stelde, is in 2019 (164) met 34 procent afgenomen ten opzichte van 2018. Hiervan waren 152 diagnoses bij MSM. Het aantal diagnoses onder vrouwen en heteroseksuele mannen bleef laag. Het aantal mensen met hiv dat in 2019 voor het eerst voor behandeling bij een van de Nederlandse hiv-behandelcentra kwam ('in zorg') was 972. Dat was meer dan in 2018 (911). In totaal zijn in 2019 20.724 mensen met hiv geregistreerd als in zorg.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2020-06-26 )