†|†  print

Surveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten : Analyse arbeidsgerelateerde infectieziekten 2009
[†Surveillance work-related infectious diseases : Analysis work-related infectious diseases 2009†]

Heimeriks K, Beaujean D, Maas J

32 p in Dutch ††2010

RIVM rapport 205014007
download pdf (312Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
The number of notifications of infectious diseases that were contracted during work is low in 2009 in the Netherlands; it represents only 1-2% of the total number of notifications of infectious diseases. Often the relationship with work is not registered or the source of infection is unknown. Research commissioned by the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) and carried out by the Center for Infectious Disease Control and Prevention (CIb) from the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), shows that, in comparison to previous years, a slight increase in notifications is observed. With this research, SZW aims to gather knowledge on work-related infectious diseases and share this knowledge with employers, employees and occupational health professionals, in order to enable them to take measures.
An analysis was made of both the registration system for notifiable diseases at the RIVM (Osiris) and the registration system for occupational diseases at the Netherlands Center for Occupational Diseases (NCvB). In 2009 154 work-related infectious diseases were reported in Osiris and 155 in the NCvB. This was more than in previous years. When registering in Osiris, questions about the contracted disease are being asked. In August 2009 questions were added about the exposure of employees to infectious diseases while working. This provides insight in the relationship between occupations, different types of work and different infectious diseases.
Public Health Services use Osiris to report infectious diseases. More than 50% of the work-related notifications in Osiris were related to working activities abroad. The increase in work-related notifications in Osiris, however, is largely due to Q-fever. Malaria and hepatitis B are also frequently reported as work-related diseases. In contrast, the majority of the work-related diseases reported by occupational health professionals to the NCvB register concerned healthcare workers and people working with animals. The diseases included intestinal infections, zoonoses, tuberculosis and skin infections.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het aantal registraties van infectieziekten die Nederlanders tijdens hun werk oplopen is in 2009 laag, een tot twee procent van het totale aantal geregistreerde infectieziekten. Dit aantal is echter niet volledig. Dat komt gedeeltelijk omdat de arbeidsrelatie vaak niet wordt geregistreerd, en deels omdat de locatie van de infectiebron vaak als 'onbekend' wordt geregistreerd (in Osiris). Ten opzichte van voorgaande jaren is een lichte stijging waarneembaar. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). SZW wil de kennis over arbeidsgerelateerde infectieziekten vergroten en doorgeven aan werkgevers, werknemers en arbodienstverleners, zodat zij maatregelen kunnen nemen.
Voor het onderzoek zijn de twee belangrijkste Nederlandse registratiesystemen van infectieziekten/ziekten geanalyseerd: Osiris en de beroepsziektenregistratie van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). In 2009 zijn in Osiris en bij het NCvB een vergelijkbaar aantal arbeidsgerelateerde infectieziekten gemeld, namelijk 154 en 155. Voor beide systemen is dit een lichte toename ten opzichte van voorgaande jaren. Bij registratie in Osiris worden vragen gesteld aan de patiŽnt over de opgelopen infectieziekte. Sinds augustus 2009 is de Osiris-vragenlijst aangevuld met extra vragen over blootstelling van werknemers aan infectieziekten tijdens het werk. Dit levert informatie op over de relatie tussen branches/beroepen, werkzaamheden en soorten infectieziekten.
In Osiris, dat wordt beheerd door het RIVM, melden GGD'en de meldingsplichtige infectieziekten. De meeste meldingen zijn van arbeidsgerelateerde infectieziekten opgelopen door mensen die voor hun werk in het buitenland verblijven. Q-koorts is echter de voornaamste veroorzaker van de toename van het aantal arbeidsgerelateerde meldingen in Osiris. Daarnaast hebben ook malaria en hepatitis B een belangrijk aandeel. Bij het NCvB melden bedrijfs- en verzekeringsartsen infectieziekten. Zij melden hoofdzakelijk werknemers die een infectieziekte hebben opgelopen tijdens het werk in de gezondheidszorg of na contact met dieren. Infectieziekten die het meest worden gemeld bij het NCvB zijn darminfecties, huidinfecties en Q-koorts.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-08-23 )