†|†  print

Surveillance of work-related infectious diseases : Analysis of work-related infectious diseases in the Netherlands in 2009
[†Surveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten : Analyse arbeidsgerelateerde infectieziekten 2009†]

Heimeriks CT, Beaujean D, Maas J

35 p in English ††2010

RIVM rapport 205014008
download pdf (384Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
Analysis of work-related infectious diseases in the Netherlands in 2009 The number of notifications of infectious diseases contracted by people at work in the Netherlands in 2009 is low, and represents only one to two per cent of the total number of notifications of infectious diseases. However, these data are not complete. Part of the reason for this incompleteness is because the occupational link is not registered (in Osiris) or the source of infection is unknown. Research commissioned by the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) and carried out by the Centre for Infectious Disease Control and Prevention (CIb) from the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), shows that, compared with previous years, there is a slight increase in notifications. With this research, SZW aims to increase the knowledge base on work-related infectious diseases and share this knowledge with employers, employees and occupational health professionals so that they can introduce appropriate measures.
For the purpose of this research, an analysis was made of both the registration system for notifiable diseases at the RIVM (Osiris) and the registration system for occupational diseases at the Netherlands Center for Occupational Diseases (NCvB). In 2009, a comparable number of work-related infectious diseases was reported: 154 in Osiris and 155 at the NCvB. Both systems show a slight increase compared with previous years. When registering in Osiris, patients are asked questions about the infectious disease they have contracted. In August 2009, new questions were added to the Osiris questionnaire about the exposure of employees to infectious diseases whilst at work. This provides insight into the relationship between the different infectious diseases and the profession, type of work and the professional sector in which patients are active.
Osiris, which is managed by the RIVM, records the notifiable infectious diseases as reported by the Public Health Services (GGD). Most of the work-related notifications in Osiris were for infectious diseases contracted while people were working abroad. Although the increase in work-related notifications in Osiris is largely due to Q-fever, malaria and hepatitis B are also frequently reported as work-related diseases. Notifications of infectious diseases to the NCvB register are made by occupational health professionals. In this register, the majority of the work-related diseases reported were contracted by people working in the health care sector or those working with animals. At the NCvB the most commonly reported infectious diseases were intestinal infections, skin infections and Q-fever.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het aantal registraties van infectieziekten die Nederlanders tijdens hun werk oplopen is in 2009 laag, een tot twee procent van het totale aantal geregistreerde infectieziekten. Dit aantal is echter niet volledig. Dat komt gedeeltelijk omdat de arbeidsrelatie vaak niet wordt geregistreerd, en deels omdat de locatie van de infectiebron vaak als 'onbekend' wordt geregistreerd (in Osiris). Ten opzichte van voorgaande jaren is een lichte stijging waarneembaar. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). SZW wil de kennis over arbeidsgerelateerde infectieziekten vergroten en doorgeven aan werkgevers, werknemers en arbodienstverleners, zodat zij maatregelen kunnen nemen.
Voor het onderzoek zijn de twee belangrijkste Nederlandse registratiesystemen van infectieziekten/ziekten geanalyseerd: Osiris en de beroepsziektenregistratie van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). In 2009 zijn in Osiris en bij het NCvB een vergelijkbaar aantal arbeidsgerelateerde infectieziekten gemeld, namelijk 154 en 155. Voor beide systemen is dit een lichte toename ten opzichte van voorgaande jaren. Bij registratie in Osiris worden vragen gesteld aan de patiŽnt over de opgelopen infectieziekte. Sinds augustus 2009 is de Osiris-vragenlijst aangevuld met extra vragen over blootstelling van werknemers aan infectieziekten tijdens het werk. Dit levert informatie op over de relatie tussen branches/beroepen, werkzaamheden en soorten infectieziekten.
In Osiris, dat wordt beheerd door het RIVM, melden GGD'en de meldingsplichtige infectieziekten. De meeste meldingen zijn van arbeidsgerelateerde infectieziekten opgelopen door mensen die voor hun werk in het buitenland verblijven. Q-koorts is echter de voornaamste veroorzaker van de toename van het aantal arbeidsgerelateerde meldingen in Osiris. Daarnaast hebben ook malaria en hepatitis B een belangrijk aandeel. Bij het NCvB melden bedrijfs- en verzekeringsartsen infectieziekten. Zij melden hoofdzakelijk werknemers die een infectieziekte hebben opgelopen tijdens het werk in de gezondheidszorg of na contact met dieren. Infectieziekten die het meest worden gemeld bij het NCvB zijn darminfecties, huidinfecties en Q-koorts.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-01-14 )