|   print

Ervaringen met verschijnselen na de éénmalige Meningokokken-C vaccinatiecampagne in 2002
[ Tolerability of a Meningococcal serogroup C vaccine (Neisvac-C, Baxter) during the mass vaccination campaign in 2002 in the Netherlands ]
 
David S, van der Velde MW, Bults M, Vermeer-de Bondt PE

69 p in Dutch   2011

RIVM briefrapport 205051002
download pdf (2541Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
During the mass vaccination campaign against Meningococcal serogroup C disease in 2002 in the Netherlands, local and/or systemic adverse events were reported in 66% of the children in the First week following vaccination. In total 2403 filled in questionnaires were analysed. Most symptoms occured within 24 hours after the vaccination. The percentage of reports of both local and systemic adverse events increased with age. Causality with the vaccination is probable in 90%-100% of the local adverse events and in 64%-90% of the systemic adverse events. The results show a good tolerability of the MenC vaccination during this campaign.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Tijdens de massavaccinatiecampagne in 2002 tegen de Meningokok serogroep C, die hersenvliesontsteking kan veroorzaken, zijn er bij 66% van de kinderen lokale en/of algemene verschijnselen gerapporteerd in de eerste week na de vaccinatie. Totaal werden 2403 vragenlijsten geanalyseerd. De meeste verschijnselen ontstonden binnen 24 uur na de vaccinatie. Zowel lokale als algemene verschijnselen kwamen het meeste voor onder oudere kinderen. Bij de lokale verschijnselen wordt geschat dat 90%-100% veroorzaakt wordt door de vaccinatie, voor de algemene verschijnselen ligt dit percentage tussen 64% en 90%. Uit bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de verdraagbaarheid van het MenC vaccin goed is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-05-23 )