|   print

Acute incidenten, opgetreden tijdens de massavaccinatie van de MenC campagne in 2002, gericht tegen Meningokokken groep C
[ Immediate occurring adverse events during the mass vaccination campaign in 2002, targeting meningococcal serogroup C disease ]
 
van der Maas NAT, Vermeer-de Bondt PE, Hoefnagel J, van der Veen Y, van der Velde MW

50 p in Dutch   2011

RIVM rapport 205051003
download pdf (2133Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
During the mass vaccinationcampaign in 2002 in the Netherlands, targeting meningococcal serogroup C disease, many children have (nearly) fainted, mostly during or after the immunization. The highest incidence of presyncope and syncope occurred in the 6-14 year old children (21.4 per 100,000), followed by 15-18 year old children (18.9 per 100,000) and 1-5 year olds (2,2 per 100,000) respectively. In total 4470 immediate occurring adverse events were reported related more than 1.8 million administered vaccines. This 1.8 million is 63% of the total number of vaccinated children. Over 83% of the reports considered presyncope and syncope. Other reported symptoms were for instance anxiety, hyperventilation, tingling and headache. No children with symptoms of anaphylactic shock were reported.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Tijdens de massavaccinatiecampagne in 2002 tegen de Meningokok serogroep C, die hersenvliesontsteking kan veroorzaken, zijn veel kinderen (bijna) flauw gevallen, in de meeste gevallen tijdens of na de vaccinatie. Het voorkomen van (bijna) flauwvallen was het hoogste bij de 6-14 jarigen (21,4 per 100.000), gevolgd door de 15-18 jarigen (18,9 per 100.000) en de 1-5 jarigen (2,2 per 100.000). In totaal zijn 4470 acute incidenten gemeld, gerelateerd aan ruim 1,8 miljoen vaccinaties. Dit is 63% van het totaal aantal tijdens de campagne gegeven vaccinaties. Ruim 83% van de meldingen betrof (bijna) flauwvallen. Andere verschijnselen, die gemeld werden, zijn angst, hyperventilatie, tintelingen, hoofdpijn. Er zijn geen kinderen geweest, die verschijnselen hadden, wijzend op een ernstige overgevoeligheidsreactie (anafylactische shock).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-05-23 )