á|á  print

Hepatitis B-vaccinatieprogramma voor de risicogroep drugsgebruikers
[áHepatitis B vaccination programme for risk groups: drug user risk group.á]
á
de Vries FMC

78 p in Dutch áá2011

RIVM rapport 205061001
download pdf (876Kb)áá

Toon Nederlands

English Abstract
Hepatitis B vaccination programme for risk groups: drug user risk group. From 2012 onwards, the hepatitis B vaccination for drug users will no longer fall under the responsibility of the Municipal Health Services (GGD). From 2002-2011 this vaccination has been collectively administered under the vaccination programme initiated for people at high risk of contracting the virus. The result of this vaccination programme - and other developments in the area of drug use - is that hepatitis B now hardly occurs at all among hard drug users. Subsequently, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has decided to discontinue this vaccination programme and not offer hepatitis B vaccination as a risk group vaccination to new drug users from 2012 onwards. The vaccination of new drug users at risk of contracting the virus will fall under the responsibility of individual care as given by the addiction treatment centres and administered by them.

In order to support the addiction services in this new vaccination task, the Trimbos institute has systematically documented which factors may contribute to an effective organization and implementation of the vaccination programme. The Trimbos institute was commissioned by the RIVM to carry out this study. The RIVM is responsible for the national coordination of the vaccination programme for hepatitis B risk groups.

The result of the study is that there do not appear to be any generally applicable success factors. This is due to the fact that the eleven addiction centres in the Netherlands have all organized and implemented the vaccination programme for drug users in different ways. Some centres ran the vaccination programme themselves and others were assisted by their GGD who administered the vaccinations. Apart from differences between centres, there also appeared to be large differences within the addiction centres themselves. The level of success depends on the specific regional or local situation and the way in which a centre is managed internally. Some locations, especially centres that are geographically large where more than one GGD is involved, were found to be functioning as 'islands'.

In order to assist the addiction services by providing some advice, a few recommendations can be made. For example, with regard to the time schedule in which the series of vaccinations must be administered and how to monitor the process of giving follow-up vaccinations on time. For this study, the implementers of the vaccination programme were interviewed between April and July 2011 regarding their experiences with the programme in recent years.

á

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Vanaf 2012 is de hepatitis B-vaccinatie voor druggebruikers geen publieke taak meer van de GGD. Tussen 2002 en 2011 is deze vaccinatie collectief uitgevoerd vanuit het vaccinatieprogramma dat was ingesteld voor groepen die een hoog risico hebben om dit virus op te lopen. Dankzij dit vaccinatieprogramma en andere ontwikkelingen op het gebied van het druggebruik, komt hepatitis B onder harddruggebruikers nauwelijks meer voor. Het RIVM heeft daarop besloten om dit vaccinatieprogramma te stoppen en nieuwe druggebruikers vanaf 2012 niet meer als groep te vaccineren. De vaccinatie van nieuwe druggebruikers die risico lopen het virus te krijgen wordt individuele zorg voor de verslavingszorginstellingen en wordt dan door hen zelf uitgevoerd.

Om de verslavingszorg te ondersteunen bij deze nieuwe vaccinatiewijze, heeft het Trimbos-instituut ge´nventariseerd welke factoren bijdragen aan een effectieve uitvoering en organisatie. Het Trimbos-instituut heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van het RIVM, dat verantwoordelijk is voor de landelijke co÷rdinatie van het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen.

Er blijken echter geen algemeen geldende succesfactoren aan te wijzen. Dat komt doordat de elf verslavingszorginstellingen het vaccinatieprogramma voor druggebruikers op uiteenlopende wijze hebben georganiseerd en uitgevoerd. Sommige instellingen voerden het vaccinatieprogramma zelf uit, bij andere bood de GGD de vaccinaties aan. Behalve verschillen tussen instellingen, blijken er ook grote verschillen binnen instellingen te bestaan. Wat werkt is afhankelijk van de specifieke regionale of lokale situatie en de manier waarop een instelling intern wordt aangestuurd. Vooral binnen geografisch grote instellingen die te maken hebben met meerdere GGD'en zijn er locaties die als 'eilandjes' opereren.

Om de verslavingszorg toch handvatten te geven worden enkele aanbevelingen gegeven. Bijvoorbeeld met welk tijdpad de serie vaccinaties moeten worden toegediend en hoe wordt toegezien op een tijdige toediening van de vervolgvaccinaties. Voor het onderzoek zijn uitvoerders van het vaccinatieprogramma tussen april en juli 2011 ge´nterviewd over hun ervaringen met het vaccinatieprogramma van de afgelopen jaren.

á

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Trimbos-instituut
( 2012-02-21 )