|   print

Incidentie en moleculaire epidemiologie hepatitis B virus, Nederland, 2004 - 2007
[  ]
 
Koedijk FDH, Op de Coul ELM, Cremer J, Hahne S, Coutinho RA, Boot HJ, van den Houdt R, Bruisten SM, van den Hoek JAR, Schutten M, Veldhuijzen IK, Richardus JH

37 p in Dutch   2008

RIVM Briefrapport 210011001/2008
download pdf (195Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het ministerie van VWS heeft het RIVM de opdracht gegeven het Hepatitis B risicogroepen vaccinatiebeleid te evalueren. Het doel hierbij is om de effectiviteit te bepalen door te onderzoeken of de transmissie van hepatitis B in Nederland is verminderd en de incidentie van acute hepatitis B is gedaald.
In dit rapport worden de resultaten na vier jaar (2004-2007) gegevensverzameling beschreven en wordt ingegaan op de HBV genotypenverdeling en de verdeling van de risicogroepen over Nederland

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-08-11 )