|   print

The National Immunisation Programme in the Netherlands. Developments in 2007
[ Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. Ontwikkelingen in 2007 ]
 
van der Avoort HGAM, Bakker WAM, Berkhof J, van Binnendijk RS, Boot HJ, van Duynhoven YTHP, Erkens CGM, de Graaf TW, de Greeff SC, Hahne SJM, Hofhuis A, Isken L, Kemmeren JM, Kimman TG, Klein MR, Koedijk FDH, Korthals Altes H, Kramer MA, Kremer K, van Lier A, Luytjes W, van der Maas NAT, Mangen MJJ, Meijer A, de Melker HE, Mooi FR, Op de Coul ELM, Reubsaet F, van der Sande MAB, Schouls LM, van Soolingen D, Vermeer-de Bondt PE, de Wit GA, van der Zanden BP, de Melker HE, Kramer MA

98 p in English   2008

RIVM rapport 210021008
download pdf (746Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The National Immunisation Programme (NIP) in the Netherlands is effective and safe. Surveillance and research are important to determine whether adjustments are necessary. This report gives an overview of relevant developments in 2007 with regard to availability of vaccines, vaccine effectiveness, adverse events, disease burden, health economic aspects and international perspectives that are relevant for the NIP.
The programme remained unchanged in 2007 with exception of the DTaP-IPV (diphtheria, tetanus, acellular pertussis, inactivated polio vaccine) booster vaccination for four-year-olds for which two vaccines of different manufactures were used. Most of the current target diseases of the NIP are under control because the vaccination coverage is higher than 95% in general. After introduction of pneumococcal vaccination in 2006, this disease was less often reported for children less than two years of age.
To further improve the NIP several recommendations were made. The most effective strategy for protecting young children who are not yet vaccinated against pertussis will be studied. In addition, a reduction of the target age of the second MMR vaccination (measles, mumps, rubella) is considered. Another study focuses on the frequency of pneumococci vaccination (two versus three vaccinations and a booster at the age of 11 months).
In 2008, the National Health Council is considering the desirability of universal hepatitis B vaccination, and the introduction of vaccination against human papillomavirus for girls, rotavirus, and varicella and herpes zoster. In this report recommendations for surveillance and research were made for these diseases. In addition, recommendations for hepatitis A (cost-effectiveness analysis of routine vaccination), tuberculosis and influenza (maintaining vaccination of a selective group), meningococcal B disease (investigation of decreasing trend), and respiratory syncytial virus (vaccine development) are included in the report.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Nederland is effectief en veilig. Surveillance en onderzoek zijn van belang om te beoordelen of aanpassing nodig is. Dit rapport geeft een overzicht van alle relevante ontwikkelingen in 2007 van beschikbaarheid van vaccins, vaccineffectiviteit, bijwerkingen, ziektelast, gezondheidseconomische aspecten en internationale perspectieven die relevant zijn voor het RVP.
In 2007 bleef het RVP ongewijzigd, uitgezonderd de DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus, polio) boostervaccinatie voor vierjarigen waarvoor twee vaccins van verschillende fabrikanten zijn gebruikt. De meeste van de huidige ziekten die met het RVP worden bestreden zijn onder controle door de nationale vaccinatiegraad die over het algemeen boven 95% ligt. Na de introductie van pneumokokkenvaccinatie in 2006 is deze ziekte bij kinderen onder de twee jaar al iets minder vaak gevonden.
Het rapport beschrijft diverse plannen om het RVP te verbeteren. Zo wordt onderzocht wat de effectiefste manier is om jonge kinderen te beschermen die nog niet zijn ingeent tegen kinkhoest. Ook wordt overwogen om de leeftijd van de tweede BMR-prik (bof, mazelen, rubella) te verlagen. Een ander onderzoek kijkt naar de frequentie van de pneumokokkenvaccinatie (twee tegenover drie keer bij zuigelingen, gevolgd door een booster op de leeftijd van 11 maanden).
De Gezondheidsraad beraadt zich in 2008 over de wenselijkheid universeel tegen hepatitis B te vaccineren. Ook beraadt zij zich over de introductie in het RVP van vaccinatie tegen humaan papillomavirus (HPV) voor meisjes tegen baarmoederhalskanker, rotavirus en varicella (waterpokken) en herpes zoster (gordelroos). In dit rapport staan enkele aanbevelingen voor surveillance en onderzoek naar deze ziekten. Daarnaast geeft het aanbevelingen voor hepatitis A (kosteneffectiviteitanalyse voor routinevaccinatie), tuberculose en influenza (behoud van vaccinatie voor een selecte groep), meningokokken B (onderzoek naar dalende trend) en respiratoir syncytiaal virus (vaccinontwikkeling).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-07-15 )