|   print

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland. Verslagjaar 2009
[ Immunization coverage National Immunization Programme in the Netherlands. Year of report 2009 ]
 
van Lier EA, Oomen PJ, Oostenbrug MWM, Zwakhals SLN, Drijfhout IH, de Hoogh PAAM, de Melker HE

98 p in Dutch   2009

RIVM rapport 210021010
download pdf (3628Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
At national level, the average vaccination percentages for all vaccinations included in the National Immunization Programme were considerably above the lower limit of 90 percent for 2009. In spite of the extra vaccination against pneumococcal disease, the average vaccination percentages were in general somewhat higher than in 2008. For babies, the percentage for MMR, Hib and meningococcal C disease vaccinations was 96 percent, for DTaP-IPV, 95 percent and for pneumococcal disease, 94 percent. The vaccination coverage for hepatitis B does still require some attention because it is relatively low. Children who are infected with this virus at a young age have a higher risk of becoming a carrier of this virus and of contracting liver disorders at long term. This vaccination is only offered to children in risk groups.
The above results are stated in a report by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) on the vaccination coverage in the Netherlands in 2009. Included in the report is data on babies born in 2006, young children born in 2003 and school-aged children born in 1998.
Voluntary vaccination in the Netherlands results in a high vaccination coverage. High levels of immunization are necessary in order to protect the population (group immunity) against outbreaks of infectious diseases. Continuous efforts need to be made by all parties involved in the National Immunization Programme (NIP) to ensure that children in the Netherlands are vaccinated on time and in full. Furthermore, it is important to know what the attitude of the Dutch population towards vaccination is. The low coverage for the vaccination campaign against cervical cancer (HPV) - even though this concerns another age-group - shows that the coverage for new vaccinations is not naturally high.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Landelijk gezien lagen de gemiddelde vaccinatiepercentages voor alle vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma in 2009 ruim boven de ondergrens van 90 procent. De gemiddelde percentages lagen over het algemeen iets hoger dan in 2008, ondanks de extra vaccinatie tegen pneumokokkenziekte. Voor zuigelingen was het percentage voor BMR, Hib en meningokokken C 96 procent, voor DKTP 95 procent, en voor pneumokokken 94 procent. Extra aandacht blijft nodig voor de vaccinatiegraad voor hepatitis B, omdat die relatief laag is. Kinderen die op jonge leeftijd worden besmet met dit virus hebben een groter risico drager van dit virus te worden en op de lange termijn op leveraandoeningen. Deze vaccinatie wordt alleen aangeboden aan kinderen uit risicogroepen.
Dit blijkt uit een rapport van het RIVM over de vaccinatiegraad in Nederland in 2009. Het betreft gegevens over zuigelingen die zijn geboren in 2006, kleuters geboren in 2003 en schoolgaande kinderen geboren in 1998.
Vrijwillige vaccinatie in Nederland leidt tot een hoge vaccinatiegraad. Dat is nodig om de bevolking tegen uitbraken van infectieziekten te beschermen (groepsimmuniteit). Continue aandacht en gezamenlijke inspanning van alle bij het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) betrokken partijen blijft echter nodig om de Nederlandse kinderen tijdig en volledig te vaccineren. Daarnaast is het belangrijk inzicht te hebben in de houding van de Nederlandse bevolking ten aanzien van vaccinatie. De lage opkomst bij de vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker (HPV), die overigens voor een andere leeftijdsgroep geldt, laat zien dat de opkomst voor nieuwe vaccinaties niet vanzelfsprekend hoog is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2009-06-15 )