|   print

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland : Verslagjaar 2010
[ Immunization coverage National Immunization Programme in the Netherlands : Year of report 2010 ]
 
van Lier EA, Oomen PJ, Zwakhals SLN, Drijfhout IH, de Hoogh PAAM, de Melker HE

37 p in Dutch   2010

RIVM rapport 210021011
download pdf (2488Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Just like previous years, at national level, the average participation for all vaccinations included in the National Immunization Programme was considerably above the lower limit of 90% for 2010. For the MMR vaccination the lower limit used by the WHO is with 95% somewhat higher to be able to eliminate measles worldwide. This lower limit was reached for the first MMR vaccination (babies) but not for the second MMR vaccination (9-year olds). Therefore, an outbreak of measles in the Netherlands is not impossible.
The above results are stated in a report by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) on the vaccination coverage in the Netherlands in 2010. Included in the report is data on babies born in 2007, young children born in 2004 and schoolchildren born in 1999.
For babies, the participation for the MMR, Hib and meningococcal C vaccinations was 96%, for the DTaP-IPV vaccination 95% and for the pneumococcal vaccination 94%. The participation for hepatitis B vaccination among children of whom one or both parents was born in a country where hepatitis B occurs frequently has increased further. The hepatitis B vaccination for children of mothers who are carrier of hepatitis B still requires some attention since children who are infected with this virus at a young age have a higher risk of becoming a carrier of this virus and of contracting liver disorders in the long term.
Voluntary vaccination in the Netherlands results in a high vaccination coverage. High levels of immunization are not only necessary in order to protect as many people individually as possible but also to protect the population as a whole (group immunity) against outbreaks of infectious diseases. Continuous efforts need to be made by all parties involved in the National Immunization Programme (NIP) to ensure that children in the Netherlands are vaccinated on time and in full.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Net als in voorgaande jaren lag in 2010 de gemiddelde deelname aan alle vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma landelijk gezien ruim boven de ondergrens van 90 procent. Voor de BMR-vaccinatie houdt de WHO een iets hogere ondergrens aan, van 95 procent, om mazelen wereldwijd uit te kunnen roeien. Deze ondergrens is wel voor de eerste vaccinatieronde (zuigelingen) behaald, maar niet voor de tweede vaccinatie (9-jarigen). Hierdoor is in Nederland een uitbraak van mazelen niet uitgesloten.
Dit blijkt uit een rapport van het RIVM over de vaccinatiegraad in Nederland in 2010. Het betreft gegevens over zuigelingen die zijn geboren in 2007, kleuters geboren in 2004 en schoolkinderen geboren in 1999.
Voor zuigelingen lag de deelname aan de BMR-, Hib- en meningokokken C-vaccinatie op 96 procent, aan de DKTP-vaccinatie op 95 procent, en aan de pneumokokkenvaccinatie op 94 procent. De deelname aan de hepatitis B-vaccinatie onder kinderen van wie een of beide ouders is geboren in een land waar hepatitis B veel voorkomt, is verder toegenomen. Extra aandacht blijft nodig voor de hepatitis B-vaccinatie voor kinderen van moeders die drager zijn van hepatitis B. Kinderen die op jonge leeftijd worden besmet met dit virus hebben namelijk een groter risico drager van dit virus te worden en op de lange termijn op leveraandoeningen.
Vrijwillige vaccinatie in Nederland leidt tot een hoge vaccinatiegraad. Dat is niet alleen nodig om zo veel mogelijk mensen individueel te beschermen maar ook om de bevolking als geheel te beschermen tegen uitbraken van infectieziekten (groepsimmuniteit). Continue aandacht en gezamenlijke inspanning van alle partijen die bij het Rijksvaccinatieprogramma zijn betrokken, blijft nodig om de Nederlandse kinderen tijdig en volledig te vaccineren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-09-06 )