|   print

The National Immunisation Programme in the Netherlands. Developments in 2009
[ Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. Ontwikkelingen in 2009 ]
 
Kemmeren JM, de Melker HE

65 p in English   2010

RIVM rapport 210021012
download pdf (1400Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report gives an update of data on pathogen, epidemiology and adverse events after vaccination in 2008 and the first part of 2009 with regard to diseases included in the current National Immunisation Programme (NIP) and for (potential) new target diseases for which a vaccine is available
As a result of the high national vaccination coverage in general, the number of cases of many of the diseases currently covered by the NIP were low in 2008 and 2009. A substantial reduction of severe pneumococcal disease was observed among age groups targeted for pneumococcal vaccination. Despite a somewhat lower incidence of hepatitis B in 2008 compared to 2007, circulation among man having sex with man (MSM) is ongoing. Pertussis occurs regularly with every three years an epidemic. The incidence among adults is increasing but the morbidity remains highest among unvaccinated infants. The measles epidemic of 2008 affecting mostly unvaccinated antroposofic people ended by 2009. In the catch-up campaign for HPV vaccination (starting in March 2009 for girls born in 1993-1996), coverage amounted to 50% for the first dose.
The incidence of rotavirus among young children was highest in 2008 since 2000, while the incidence of chickenpox in 2008 was rather low. Furthermore, vaccination of elderly (70+) against herpes zoster may be cost-effective. These data should be used in the advice to the minister regarding potential inclusion into the NIP.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport geeft een overzicht van het voorkomen van verwekkers van ziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), de epidemiologie en bijwerkingen na vaccinatie in 2009. Hetzelfde geldt voor ontwikkelingen over nieuwe vaccins die in de toekomst eventueel in het RVP worden opgenomen.
Net als in voorgaande jaren is in 2008 en 2009 het aantal gevallen van de meeste ziekten uit het RVP laag. Dat komt door de hoge vaccinatiegraad in Nederland. In deze jaren nam het aantal gevallen van ernstige aandoeningen door pneumokokken die zijn waargenomen bij kinderen die voor vaccinatie in aanmerking kwamen in belangrijke mate af. In 2008 nam hepatitis B licht af, wel komt deze aandoening veelvuldig voor bij mannen die sex hebben met mannen. Kinkhoest komt regelmatig voor, met om ongeveer iedere drie jaar een epidemie. Kinkhoest neemt toe onder volwassenen, maar verloopt het ernstigst bij ongevaccineerde kinderen. De mazelenepidemie van 2008, voornamelijk onder ongevaccineerde antroposofen, eindigde begin 2009. Het opkomstpercentage tijdens de eerste ronde van de inhaalcampagne van de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV, gestart in maart 2009 voor meisjes die in de jaren 1993 tot en met 1996 zijn geboren) was 50 procent.
Het aantal gevallen rotavirus was in 2008 het hoogst sinds 2000. Voor waterpokken was het aantal gevallen in 2008 laag. Tot slot is vaccinatie van ouderen (70-plus) tegen gordelroos mogelijk kosteneffectief. Deze gegevens zullen meegenomen kunnen worden in het advies aan de minister om vaccinatie tegen deze drie ziekten eventueel op te nemen in het RVP.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-05-18 )