|   print

The National Immunisation Programme in the Netherlands : Developments in 2010
[ Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland : Ontwikkelingen in 2010 ]
 
van der Maas NAT, Hoogeveen M, de Melker HE

120 p in English   2010

RIVM rapport 210021013
download pdf (2175Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents the developments of the NIP in 2010, supported by updated surveillance data of current and potential target diseases.
High vaccination coverage for many years has resulted in low incidences for most target diseases in 2010 (diphtheria, tetanus, polio, Hib, measles, rubella, meningococcal group C disease). As a result of strong reduction of vaccine types, pneumococcal disease is reduced among the age groups targeted for vaccination. However the indications of herd immunity are counteracted by increased incidence for non-vaccine types. For pertussis, a further increase in incidence among adolescents and adults is observed. Cocooning might be an effective way to reduce the incidence among infants too young to be vaccinated. The recent mumps outbreak in vaccinated adolescents raised concern about vaccine effectiveness. Studies have been initiated. HPV vaccination introduced in the NIP in 2010 resulted in an uptake of the first dose of 56% among 12-year-olds. Studies to evaluate the efficacy of HPV vaccination are ongoing. In general, the HPV vaccination was experienced as painful among girls aged 13-16 years but adverse events were mostly mild and all transient. Incidences of meningococcal group B disease and hepatitis A are decreasing, rotavirus incidence appears to be rising and no changes have been observed with regard to VZV epidemiology. These data need to be considered in any decision-making on these potential new target diseases. In 2011 the NIP will be adapted: i.e., a 10-valent conjugated pneumococcal vaccine will replace the currently used 7-valent vaccine and universal HBV vaccination for infants will be implemented.
Though continuing surveillance is needed, we can conclude that the Dutch NIP is effective and safe.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport geeft een overzicht van het voorkomen van verwekkers van ziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), een overzicht van veranderingen in de verwekkers, de gebruikte vaccins en bijwerkingen na vaccinatie in 2010. Hetzelfde geldt voor ontwikkelingen over nieuwe vaccins, die in de toekomst eventueel in het RVP worden opgenomen.
In 2010 is vaccinatie tegen baarmoederhalskanker toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. In 2011 zal worden overgegaan op een pneumokokkenvaccin dat bescherming biedt tegen tien typen in plaats van het nu gebruikte vaccin met zeven typen. Ook vaccinatie tegen een Hepatitis B infectie wordt voor het eind van 2011 geintroduceerd.
Door een voortdurende hoge vaccinatiegraad is ook in 2009 en 2010 het aantal gevallen van de meeste ziekten uit het RVP laag.
oor kinkhoest is het aantal meldingen van adolescenten en volwassenen in 2010 verder toegenomen. "Cocooning' (het vaccineren van ouders van pasgeboren baby's) zou een goede manier kunnen zijn om ernstige kinkhoest infecties bij zuigelingen te voorkomen. Een recente bof uitbraak onder gevaccineerde jong volwassenen is aanleiding geweest voor het opzetten van enkele onderzoeken naar de effectiviteit van het vaccin. Studies om de effectiviteit van HPVvaccinatie te onderzoeken lopen. Gegevens over mogelijke bijwerkingen na HPV vaccinatie laten laten zien dat meisjes de vaccinatie als pijnvol ervaren, maar dat de bijwerkingen grotendeels mild en van voorbijgaande aard zijn.
Van de ziekten die mogelijk in de toekomst onder het RVP gaan vallen, komen infecties door Meningokokken groep B en Hepatitis A virus minder voor. Rotavirus infecties die leiden tot gastro-enteritis nemen toe. Er zijn geen grote veranderingen waargenomen in de frequentie en de ernst van het ziekteverloop van waterpokken en gordelroos. Resultaten van meederde studies over deze laatste twee ziektes zullen in 2011 gepresenteerd worden. Dankzij continue surveillance en controle, kunnen wij concluderen dat het RVP momenteel effectief en veilig is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-04-08 )