|   print

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland : Verslagjaar 2011
[ Immunization coverage National Immunization Programme in the Netherlands : Year of report 2011 ]
 
van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, Drijfhout IH, de Hoogh PAAM, de Melker HE

35 p in Dutch   2011

RIVM rapport 210021014
download pdf (738Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Just like previous years, at national level, the average participation for all vaccinations (except HPV) included in the National Immunization Programme was considerably above the Dutch lower limit of 90% for 2011. The lower limit of 95%, used by the WHO for MMR vaccination, was not yet reached for schoolchildren.
The above results are stated in a report by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) on the vaccination coverage in the Netherlands in 2011. Included in the report is data on babies born in 2008, young children born in 2005, schoolchildren born in 2000 and adolescent girls born in 1993-1997.
For babies, the participation for the MMR, Hib and meningococcal C vaccination was 96%, for the DTaP-IPV and pneumococcal vaccination 95%. The participation for the first hepatitis B vaccination for children of mothers who are carrier of hepatitis B increased further to 99%. Besides, the participation among schoolchildren for DT-IPV and MMR was with 92% somewhat lower than in the previous year of report.
The interim immunization coverage for adolescent girls born in 1997, who were offered HPV vaccination within the NIP for the first time, was 52,5%. Within the HPV catch-up campaign (adolescent girls born in 1993-1996) a participation of 52,3% was reached. Voluntary vaccination in the Netherlands results in a high vaccination coverage. High levels of immunization are necessary in order to protect as many people individually as possible and for most target diseases in the NIP also to protect the population as a whole (group immunity) against outbreaks. Continuous efforts need to be made by all parties involved in the National Immunization Programme (NIP) to ensure that children in the Netherlands are vaccinated on time and in full.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Net als in voorgaande jaren lag in 2011 de gemiddelde deelname aan alle vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (HPV uitgezonderd) ruim boven de Nederlandse ondergrens van 90 procent. De WHO-ondergrens van 95 procent voor de BMR-vaccinatie wordt voor schoolkinderen echter nog niet gehaald.
Dit blijkt uit een rapport van het RIVM over de vaccinatiegraad in Nederland in 2011. Het betreft gegevens over zuigelingen die zijn geboren in 2008, kleuters geboren in 2005, schoolkinderen geboren in 2000 en adolescente meisjes geboren in 1993-1997.
Voor zuigelingen lag de deelname aan de BMR-, Hib- en meningokokken C-vaccinatie op 96 procent, en aan de DKTP- en pneumokokkenvaccinatie op 95 procent. De vaccinatiegraad voor de eerste hepatitis B-vaccinatie voor zuigelingen van moeders die drager zijn van hepatitis B nam verder toe tot 99%. Verder was de deelname onder schoolkinderen voor DTP en BMR met 92 procent iets lager dan voorgaand verslagjaar.
De voorlopige vaccinatiegraad voor adolescente meisjes geboren in 1997, die voor het eerst de HPV-vaccinatie binnen het RVP kregen aangeboden, bedroeg 52,5 procent. Binnen de HPV-inhaalcampagne (adolescente meisjes geboren in 1993-1996) werd een deelname van 52,3 procent gehaald.
Vrijwillige vaccinatie in Nederland leidt tot een hoge vaccinatiegraad. Dat is nodig om zo veel mogelijk mensen individueel te beschermen en voor de meeste doelziekten in het RVP ook om de bevolking als geheel te beschermen tegen uitbraken (groepsimmuniteit). Continue aandacht en gezamenlijke inspanning van alle partijen die bij het Rijksvaccinatieprogramma zijn betrokken, blijven nodig om de Nederlandse kinderen tijdig en volledig te vaccineren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-06-16 )