|   print

PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. Component infecties op de Intensive Care, 1997-2000
[ PREZIES: Prevention of hospital-aquired infections through surveillance. Component infections in the Intensive Care Unit, 1997-2000 ]
 
Mannien J, Beaumont MTA, Geubbels ELPE, Wille JC, de Boer AS

75 p in Dutch   2001

RIVM Rapport 210601003
download pdf (562Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In the period from July 1997 to December 2000, 19 hospitals collected data on 3,921 patients in the Intensive Care Unit (ICU) for 41,744 ICU patient-days. Of these patients 1,065 had developed 1,673 infections, including 684 with pneumonia, 354 with sepsis, 353 with urinary tract infections and 282 with other infections. Of the total number of patients, 63% were mechanically ventilated, 88% had a urinary bladder catheter and 66% had at least one central vascular catheter. The number of ventilation-related pneumonias was 24 per 1000 ventilation-days, the number of catheter-related urinary tract infections was 10 per 1000 catheter-days, and the number of central catheter-related sepsis was 4 per 1000 central-venous catheter-days. The surveillance results led to interventions in only 2 hospitals, and 7 hosptials supported the policy and/or the decision-making process on infection prevention in the ICUs.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de periode van juli 1997 - december 2000 hebben 19 ziekenhuizen gegevens geregistreerd over 3.921 patienten op de Intensive Care (IC) met 41.744 verpleegdagen. Bij 1.065 patienten ontstonden 1.673 infecties, waarvan 684 pneumonieen, 354 gevallen van sepsis, 353 urineweginfecties en 282 overige infecties. Van alle patienten werd 63% beademd, had 88% een urinewegkatheter en 66% minstens een centrale lijn. Het aantal ventilatie-gerelateerde pneumonieen was 24 per 1000 ventilatiedagen, het aantal katheter-geassocieerde urineweginfecties tien per 1000 katheterdagen en het aantal gevallen van lijnsepsis was vier per 1000 centrale lijndagen. De surveillanceresultaten leidde in slechts twee ziekenhuizen tot interventiemaatregelen en in zeven ziekenhuizen tot ondersteuning van het beleid en/of de besluitvorming op het gebied van infectiepreventie op de IC.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Deelnemers aan het PREZIES-project Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO
( 2002-02-25 )