|   print

Projectbeschrijving Surveillance Ziekenhuisinfecties 1996-1999
[ Project description Surveillance Hospital Acquired Infections 1996-1999 ]
 
van den Berg JMJ, de Boer AS, Mintjes-de Groot AJ, Sprenger MJW, Cucic S, van Pelt W

33 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 212200002
download pdf (1397Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In the Project Surveillance Hospital Acquired Infections a surveillance system in a national network of hospitals is being developed and implemented. In the project surveillance of hospital acquired infections is implemented in components: surveillance of surgical wound infections, surveillance of infections in intensive care units and surveillance of a third component that still has to be defined.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Uit de literatuur is bekend dat ziekenhuisinfecties, infecties die ontstaan tijdens het verblijf van de patient in het ziekenhuis, optreden bij 5 tot 10% van de patientenpopulatie in Nederlandse ziekenhuizen. Ter onderbouwing van preventie en bestrijding van ziekenhuisinfecties dient surveillance uitgevoerd te worden. In het Project Surveillance Ziekenhuisinfecties wordt een surveillancesysteem voor ziekenhuisinfecties in een landelijk netwerk van ziekenhuizen ontwikkeld, geimplementeerd en geexploiteerd. Dit landelijk surveillancesysteem maakt het mogelijk te komen tot een continue en systematische verzameling, analyse, interpretatie en terugkoppeling van gegevens met betrekking tot het voorkomen van ziekenhuisinfecties. In het Project Surveillance Ziekenhuisinfecties wordt de surveillance van ziekenhuisinfecties in surveillancecomponenten geimplementeerd. Elke surveillancecomponent wordt gefaseerd uitgevoerd. Binnen de projectperiode, 1996-1999, komt de surveillance van postoperatieve wondinfecties in een permanente fase, de surveillance van infecties in intensive care units in een semi-permanente fase, en de surveillance van een derde, nader te definieren component zal in een pilotfase zijn.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO)
( 1996-03-31 )