|   print

[  ]
 
Haas R de , Boer AS de , Mintjes-de Groot AJ , Geubbels ELPE , Voss A , Berg JMJ van den

38 p in Dutch   1998

Toon Nederlands

English Abstract
A process validation of the surveillance of surgical site infections (SSI) within the PREZIES-project was done through: a questionnaire on registration procedures and identification of SSI; a prevalence study using a review of medical records in six hospitals and comparing the results between surveillance and validation team. The thirty-two hospitals which entered for the process validation registration procedures showed, in general, to be documented. In the hospital surveillance, the identification of SSI was made by either the hygienist (53%), the physician (32%) or both (13%). In the six hospitals visited for the prevalence study, the positive predictive value of the hospital surveillance in comparison with the validation team was 0,84, the sensitivity and the specificity 100% and 99,4% respectively, and the degree of nonrandom agreement (kappa), 0,88. The surveillance in the six hospitals investigated is complete and correct.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een procesvalidatie werd uitgevoerd van de surveillance van postoperatieve wondinfecties (POWI) binnen het PREZIES-project door middel van: vragenlijsten over gegevensstromen en wijze van identificatie van POWI; een prevalentiestudie op basis van statussen in zes ziekenhuizen waarbij de surveillance resultaten vergeleken werden met bevindingen van een validatieteam. Tweeendertig ziekenhuizen namen deel aan de procesvalidatie. Het bleek dat de gegevensstromen binnen een ziekenhuis over het algemeen schriftelijk vastliggen. Een POWI wordt in het kader van het PREZIES-project in 53% door de hygienist vastgesteld, in 32% door de behandelend arts en in 13% door hen samen. Zes ziekenhuizen werden bezocht. De positief voorspellende waarde van de ziekenhuissurveillance ten opzichte van het validatieteam bleek 0,84, de sensitiviteit en de specificiteit 100% respectievelijk 99,4% en de overeenstemming (kappa) tussen de ziekenhuissurveillance en het validatieteam 0,88. De surveillance in de bezochte ziekenhuizen wordt op een volledige en juiste wijze uitgevoerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-01-31 )