|   print

Inventarisatie van surveillance na ontslag in het PREZIES-project
[ Inventory of surveillance after discharge in the PREZIES project ]
 
de Haas R, Mintjes-de Groot AJ, Geubbels ELPE, van den Berg JMJ, de Boer AS

32 p in Dutch   1998

RIVM rapport 212200005
download pdf (1428Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The objectives were to make recommendations for a standard method of Post-Discharge Surveillance (PDS) based on an inventory of PDS methods in hospitals participating in the PREZIES project and in foreign countries. Methods were telephone interviews on the PDS methods in the participating hospitals and a literature search on PDS methods in foreign countries. Twenty hospitals participated in the inventory, representing a response of 95%, in which the validity, efficiency and feasibility of the method were assessed. The preferred PDS method would seem to be an active system of surveillance in the outpatient clinic in which the examining specialist states in writing whether a patient has a post-operative infection or not. A good alternative is the outpatient medical record review. Checkups in the outpatient clinic about 30 days after the operation is thought preferable. SSIs occurring within 30 days of the operation are concluded to be related to the operation, except infections occurring after implantations, for which the interval is one year.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Doel was om na een inventarisatie van methoden voor Surveillance Na Ontslag (SNO) in de aan het PREZIES-project deelnemende ziekenhuizen en in het buitenland te komen tot een aanbeveling voor een gestandaardiseerde methode van SNO. Methodes waren telefonische interviews over de uitvoering van SNO in de deelnemende ziekenhuizen en literatuurstudie naar methoden van SNO in het buitenland. Twintig ziekenhuizen namen deel aan de inventarisatie (respons 95%), waarbij de validiteit, efficientie en haalbaarheid van de methode werden beoordeeld. De preferente methode van SNO lijkt een actief surveillancesysteem in de poliklinische setting waarbij de controlerend specialist schriftelijk vastlegt of de patient wel of geen POWI heeft. Een goed alternatief is onderzoek van de dossiers van polikliniekpatienten. Poliklinische controle rond 30 dagen na de operatie heeft de voorkeur. POWI die ontstaan binnen 30 dagen na de operatie worden gerelateerd aan de operatie, behalve bij operaties met implantaten. Dan is die periode een jaar.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM CBO
( 1998-04-30 )