|   print

[  ]
 
Haas R de , Mintjes AJ , Geubbels ELPE , Berg JMJ van den , Boer AS de

23 p in Dutch   1998

download pdf (853Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The objectives were to evaluate the use of surveillance results in hospitals participating in the PREZIES project. Methods: a questionnaire to determine distribution and use of surveillance results, influence on policy and/or decisions on infection prevention. From the 48 contacts asked to complete the questionnaire, 79% responded. The results of the surveillance carried out in one's own hosptital were (partly) distributed in practically all cases to infection committee and to surgeons, as well as, in most cases, to nursing units and management. In comparison with the other PREZIES hospitals, the questionnaire was distributed in almost every case to the infection committee and surgeons, and less often to nursing units and management. The report on results was used in half the hospitals to provide information and, according to the contacts in all the hospitals, contributed to more awareness on infection prevention. In almost half the hospitals the results led to an intervention measure. A number of contacts in these hospitals stated that the measure led to decreased surgical site infections. In many hospitals, the time following the introduction of the intervention measure was too short to be able to assess the effect. In more than half the hospitals the surveillance supported the policy and/or decisions on infection prevention. Eighty-four per cent of the hospitals were pleased with the PREZIES project in its current form, and 89% wish to continue their participation in the national surveillance.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Doel was de evaluatie van het gebruik van de surveillanceresultaten in de aan het project 'Preventie van Ziekenhuisinfecties door surveillance' (PREZIES) deelnemende ziekenhuizen. Methode: een vragenlijstonderzoek naar verspreiding en gebruik van de surveillanceresultaten, invloed op beleid en/of besluitvorming op het gebied van infectiepreventie, interventiemaatregelen en tevredenheid met het project. In totaal werden 48 contactpersonen aangeschreven. De respons was 79%. De resultaten van de eigen surveillance werden in vrijwel alle gevallen verspreid naar de specialisten en naar de infectiecommissie en in de meeste gevallen ook naar de verpleegafdelingen en naar de directie. De vergelijking met de andere PREZIES-ziekenhuizen werd ook in vrijwel alle gevallen verspreid naar de infectiecommissie en naar de specialisten en in mindere mate naar verpleegafdelingen en directie. De rapportage werd in de helft van de ziekenhuizen gebruikt om voorlichting te geven en droeg volgens de contactpersonen in alle ziekenhuizen bij tot grotere bewustwording op het gebied van infectiepreventie. In bijna de helft van de ziekenhuizen leidden de resultaten tot een interventiemaatregel. Een aantal contactpersonen gaf aan dat de maatregel vermindering van POWI tot gevolg had. In vrij veel ziekenhuizen was de tijd na het invoeren van een interventiemaatregel te kort om het effect te kunnen beoordelen. In meer dan de helft van de ziekenhuizen heeft de surveillance het beleid en /of besluitvorming op het gebied van infectiepreventie ondersteund. Vierentachtig procent van de ziekenhuizen waren tevreden met het PREZIES-project in de huidige vorm en 89% wil deelname aan de landelijke surveillance continueren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-04-30 )