|   print

[  ]
 
Geubbels ELPE , Mintjes-de Groot AJ , Boer AS de , Berg JMJ van den

140 p in Dutch   1999

download pdf (4219Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This PREZIES report describes the results of the first year of standardised surveillance of ICU-acquired infections. Surveillance was implemented in 22 hospitals, of which 10 collected the data for use in this report. Provisional reference data for infection rates are presented for the following ICU-acquired infections: pneumonia, (central catheter-related) sepsis, urinary tract infection, lower respiratory tract infection, surgical site infection and other infections. The distribution of microorganisms is described per type of infection. Concluded was that it would be possible to perform standardised surveillance of ICU-acquired infections in a network of hospitals. The data provide insight into the incidence of nosocomial infections and risk factors in patients admitted to the ICU. However, the reservation should be made here that provisional reference data were based on small numbers and that validation of the surveillance performed was limited.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De resultaten van het eerste jaar van gestandaardiseerde surveillance voor infecties op de Intensive Care (IC) in het PREZIES-project worden beschreven. De surveillance werd geimplementeerd in 22 ziekenhuizen, waarvan er 10 gegevens instuurden die verwerkt zijn in deze rapportage. Voorlopige referentiecijfers voor infectierates worden gepresenteerd voor de volgende infecties ontstaan op de IC: pneumonie, (lijn)sepsis, urineweginfectie, lagere luchtweginfectie, postoperatieve wondinfectie en overige infecties. De verdeling van geisoleerde micro-organismen per soort infectie wordt beschreven. Geconcludeerd wordt dat uitvoeren van gestandaardiseerde surveillance van ziekenhuisinfecties op de IC in netwerkverband mogelijk is. De gegevens geven inzicht in het optreden van ziekenhuisinfecties en risicofactoren bij patienten op de Intensive Care. Hierbij moet aangetekend worden dat de voorlopige referentiegegevens nog op slechts kleine aantallen zijn gebaseerd en validatie van de surveillance zeer beperkt is gebleven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1999-08-30 )