|   print

Three years of surveillance of invasive infections by Haemophilus influenzae after introduction of immunisation in the National Immunisation Programme
[ Drie jaar surveillance van invasieve infecties door Haemophilus influenzae na introductie van vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma ]
 
Veldhuijzen IK, Conyn-van Spaendonck MAE, Suijkerbuijk AWM, van Alphen L, Dankert J

36 p in English   1997

RIVM rapport 213676007

Toon Nederlands

English Abstract
To prevent mortality, severe morbidity and permanent disability due to invasive Hib infection, the National Health Council had recommended including immunisation against Hib in the National Immunisation Programme , which was realised in 1993. The vaccine is offered to all children born after 1 April 1993. To assess the effectiveness of this immunisation, surveillance of invasive infections caused by Haemophilus influenzae (Hi) was carried out from 1994-96 by the Dutch Paediatric Surveillance Unit (NSCK) and the Netherlands Reference Laboratory for Bacterial Meningitis (RBM). The progressive effect of Hib vaccination was evident in the decreasing number of cases of invasive Hi infection registered by the surveillance systems: 179 in 1994, 68 in 1995 and 40 in 1996. This trend resulted in a substantial reduction compared to the estimated numbers before the start of vaccination. The decrease was also evident in the individual clinical pictures. The observed shift in the age distribution is explained by the gradual introduction of immunisation from April 1993 onwards. In 1994 three-quarters of the invasive Hi infections presented as meningitis, in 1996 meningitis accounted for half the total number of cases reported to the RBM. Since January 1995 the case definition used for the NSCK surveillance was changed to invasive Hi disease, irrespective of serotype. This made it possible to study invasive Hi disease caused by non-serotype b strains as well. Serotyping was performed by the RBM on all strains submitted. The proportion of cases in the NSCK unit where serotyping is performed increased from 84% in 1994 to more than 90% in 1996. The RBM data show a clear decrease in the proportion of invasive Hi infection caused by serotype b. Seven cases of true vaccine failure, 4 of apparent and 2 of possible vaccine failure occurred. In future the RBM will collect additional immunological data for evaluating cases of vaccine failure.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ter voorkoming van sterfte, morbiditeit en blijvende schade als gevolg van invasieve Hib-infecties heeft de Gezondheidsraad geadviseerd vaccinatie tegen Hib in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen, hetgeen in 1993 is gerealiseerd. Vaccinatie wordt aangeboden aan alle kinderen geboren sinds 1 april 1993. Om de effectiviteit van deze immunisatie te beoordelen is surveillance geindiceerd. In dit rapport over de surveillance van invasieve infecties door Haemophilus influenzae (Hi) door het Nederlands Surveillance-Centrum Kindergeneeskunde (NSCK) en het Nederlands Referentie Laboratorium voor Bacteriele Meningitis (RBM) in de periode 1994-1996 wordt het voortschrijdende effect van Hib vaccinatie duidelijk. Het aantal gevallen van invasieve Hi-infectie was 179 in 1994, 68 in 1995 en 40 in 1996. Dit betekent een belangrijke vermindering vergeleken met de geschatte aantallen van voor de start van vaccinatie. De daling vond plaats bij alle klinische ziektebeelden. Een verschuiving in de leeftijdsverdeling vond plaats, wat verklaard kan worden door de geleidelijke invoering van immunisatie vanaf april 1993. In 1994 manifesteerde nog drie kwart van de invasieve Hi-infecties zich als meningitis, in 1996 was dit nog de helft van het totale aantal aan het RBM gerapporteerde gevallen. Vanaf 1 januari 1995 werd de casus-definitie voor de NSCK surveillance veranderd naar invasieve Hi-infecties ongeacht het serotype. Als gevolg hiervan werd het ook mogelijk om invasieve Hi-ziektebeelden veroorzaakt door niet serotype b stammen te bestuderen. Serotypering werd door het RBM verricht bij alle ingestuurde stammen. Het deel van de gevallen in het NSCK systeem waarbij serotypering plaatsvond steeg van 84% in 1994 tot ruim 90% in 1996. De gegevens van het RBM tonen een duidelijke daling in het deel van de invasieve Hi-infecties veroorzaakt door serotype b. Zeven gevallen van echt vaccin-falen, 4 van schijnbaar- en 2 van mogelijk vaccin-falen werden geregistreerd. In de toekomst zal het RBM verdere immunologische gegevens verzamelen voor de evaluatie van gevallen van vaccin-falen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Nederlands Referentie Laboratorium voor Bacteriele Meningitis (RBM)
( 1997-10-31 )