|   print

The effects of vaccination, the incidence of the target diseases
[ De effecten van vaccinatie, het voorkomen van de doelziekten ]
 
van den Hof S, Conyn-van Spaendonck MAE, de Melker HE, Geubbels ELPE, Suijkerbuijk AWM, Talsma E, Plantinga AD, Rumke HC

144 p in English   1998

RIVM rapport 213676008
download pdf (6182Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
As a result of improved socio-economic state and related hygiene, and the introduction of the National Vaccination Programme (RVP), the incidence of the target diseases of the RVP is low nowadays. Insight in the occurrence of the diseases remains necessary in order to be able to signal possible secondary effects at an early stage. The vaccination coverage is very high in the Netherlands, but considerable geographic differences exist within the country. Especially in municipalities where groups that reject vaccination on religious ground are clustered, the vaccination coverage is low. Herd immunity can be broken in socially and geographically clustered non-vaccinated groups. On the basis of the occurrence results of the target diseases of the RVP, we give recommendations for the future surveillance of the target diseases of the RVP and invasive meningococcal and pneumococcal infections. Besides continuation of the surveillance, additional research in case of outbreaks and epidemics is recommended, in order to obtain more insight into the circulation of the pathogens.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Door verbetering van sociaal-economische omstandigheden en de daarmee samenhangende hygiene, en de invoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), komen de doelziekten uit het RVP tegenwoordig weinig meer voor. Inzicht in het voorkomen van de ziekten blijft nodig om zo tijdig mogelijke secundaire effecten van het vaccinatieprogramma te herkennen. De vaccinatiegraad is erg hoog in Nederland maar er zijn grote geografische verschillen binnen het land. Vooral in gemeenten, waar groepen die vaccinatie om religieuze redenen afwijzen, zijn geclusterd, is de vaccinatiegraad laag. De groepsimmuniteit kan worden doorbroken in sociaal en geografisch geclusterde niet-gevaccineerde groepen. Op basis van de resulaten van het voorkomen van de doelziekten uit het RVP geven wij aanbevelingen voor de surveillance van de doelziekten uit het RVP en invasieve meningo- en pneumokokken infecties in de toekomst. Naast voortzetting van de surveillance zoals deze er op dit moment is, wordt aanbevolen additioneel onderzoek te doen bij outbreaks en epidemieen om zodoende meer inzicht te krijgen in de circulatie van de ziekteverwekkers.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1998-07-09 )