|   print

De immuniteit van de Nederlandse populatie tegen bof; evaluatie van het Rijksvaccinatieprogramma
[ The immunity of the Dutch Population against mumps; evaluation of the Dutch National Immunisation Programme ]
 
Beaumont MTA, van den Hof S, Berbers GAM, Conyn-van Spaendonck MAE

38 p in Dutch   1999

RIVM rapport 213676010
download pdf (1714Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Antibodies against mumps were measured in the Dutch general population and in municipalities with low vaccine coverage, where religious groups that refuse vaccination are clustered socially and geographically. The overall prevalence in the general population was high (95,2%, 95% confidence limits (CL) 94,5-95,7%); the seroprevalence (91,0%, 95%-CL 89,9-92,2%) and geometric mean titer (GMT) (129 RU/ml, 95%-CL 122-136 RU/ml)) of age groups with vaccine induced immunity were significantly lower than those of age groups with naturally acquired immunity (97,5%, 95%-CL 96,8-98,1% and 180 RU/ml, 95%-CL 171-189 RU/ml respectively). The seroprevalence and GMT (97,5%, 95%-CL 88,8-100,0% and 147 RU/ml, 95%-CI 83-263 RU/ml) for 5-9 year old orthodox reformed participants suggest that wild mumps virus may still circulate in municipalities with low vaccine coverage; due to the lower seroprevalence of the 20-24 year olds (94,5%, 95%-CL 92,2-96,9%) compared to the 25-79 year olds (97,5%, 95%-CL 96,8-98,1%), the circulation in the general population seems to have decreased right after the introduction of mass vaccination.)

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Antistoffen tegen bof werden gemeten in de algemene Nederlandse populatie en in gemeenten met een lage vaccinatiegraad, waar religieuze groeperingen die vaccinatie weigeren sociaal en geografisch geclusterd zijn. De overall seroprevalentie in de algemene populatie was hoog (95,2%, 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 94,5-95,7%); de seroprevalentie (91,0%, 95%-BI 89,9-92,2%) en de geometrisch gemiddelde titer (GMT) (129 RU/ml, 95%-BI 122-136 RU/ml) van de leeftijdsgroepen met een vaccin-geinduceerde immuniteit waren significant lager dan die van de leeftijdsgroepen met een natuurlijk verworven immuniteit (97,5%, 95%-BI 96,8-98,1% en 180 RU/ml, 95%-BI 171-189 RU/ml respectievelijk). De seroprevalentie en de GMT van de 5 tot 9-jarige orthodox gereformeerde participanten (97,5%, 95%-BI 88,8-100,0% en 147 RU/ml, 95%-BI 83-263 RU/ml) doen vermoeden dat het bofvirus nog steeds circuleert in gemeenten met een lage vaccinatiegraad; gezien de lagere seroprevalentie van de 20 tot 24-jarigen (94,5%, 95%-BI 92,2-96,9%) vergeleken met die van de 25 tot 79-jarigen (97,5%, 95%-BI 96,8-98,1%), lijkt de viruscirculatie in de algemene populatie meteen na de introductie van massavaccinatie te zijn afgenomen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1999-06-14 )