|   print

Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen onderzocht door GGD's en Keuringsdiensten van waren, 1999
[ Registration of foodborne infections and intoxications examined by Municipal Health Services and Food Inspection Services, 1999 ]
 
van Duynhoven YTHP, de Wit MAS

29 p in Dutch   2000

RIVM Rapport 213690005

Toon Nederlands

English Abstract
Data are presented here on foodborne infections and intoxication in the Netherlands in 1999. This information was based on consumer notifications received at the Food Inspection Services on standard reports of outbreaks investigated by Municipal Health Services and on statutory notifications made by physicians to the Inspectorate for Health Care. All five regional Food Inspection Services submitted data for 1999; in one of the Food Inspection Services data were reported to be incomplete. The 320 outbreaks and 140 endemic cases of foodborne infections and intoxication reported formed a relatively low number compared with previous years. The Municipal Health Services reported 22 outbreak investigations of foodborne infections and intoxication cases in 1999; this was comparable to 1998, although the number of cases of infections and intoxication was higher compared to 1998. At the Inspectorate for Health Care, 265 patients were reported individually and another 159 as being linked to several outbreaks. This total of 424 patients represented a decrease in comparison with 1998. A probable cause for the foodborne infections and intoxication was found in 10% of the notifications received at the Food Inspection Services and in 55% of investigated outbreaks reported by the Municipal Health Services.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In deze rapportage worden de gegevens gepresenteerd van voedselinfecties en voedselvergiftigingen in Nederland in 1999. De resultaten zijn gebaseerd op meldingen door consumenten aan de Keuringsdienst van Waren, op standaard rapportages van onderzochte explosies van voedselinfecties en -vergiftigingen door GGD's, en op aangegeven gevallen bij de Inspectie Gezondheidszorg. Over 1999 werden door de vijf Keuringsdiensten van Waren 320 explosies en 140 endemische gevallen van voedselinfecties en -vergiftigingen gemeld, een relatief laag aantal in vergelijking tot voorgaande jaren. Door de GGD's werd melding gemaakt van 22 onderzochte explosies, een vergelijkbaar aantal als in 1998, alhoewel het aantal betrokken ziektegevallen in 1999 hoger was. Het aantal aangegeven gevallen bij IGZ bedroeg 265 patienten. Nog eens 159 zieken werden gemeld gerelateerd aan de diverse explosies, zodat in totaal 424 ziektegevallen bekend waren bij IGZ. Een mogelijk veroorzakende verwekker werd gevonden bij 10% van de bij de Keuringsdiensten gemelde incidenten. Dit was 37% voor de incidenten waar een restant van het verdachte voedsel onderzocht kon worden. Bij de GGD's werd in 55% van alle onderzochte explosies een mogelijke oorzaak gevonden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2000-08-23 )