|   print

Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen onderzocht door GGD's en Keuringsdiensten van Waren, 2001
[ Registration of foodborne infections and intoxications examined by Municipal Health Services and Food Inspection Services, 2001 ]
 
van Duynhoven YTHP, van der Eerden LJM, van den Broek MJM

24 p in Dutch   2002

RIVM rapport 213690008
download pdf (258Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In this report data are presented on foodborne infections and intoxications in the Netherlands in 2001. Data are based on notifications by consumers to the Food Inspection Services and on statutory notifications by physicians to the Inspectorate for Health Care. In 2001, the number of outbreaks notified to the Inspectorate has increased to 101, compared to an annual total of 70-90 in the previous years. However, because the notified outbreaks were relatively small, the number of affected individuals decreased from 2000 to 2001. This trend is not reflected in the data from the Food Inspection Services, that merely show the opposite. The number of reported incidents in 2001 (516) was similar to previous years (506 in 2000), but the number of affected individuals increased (1878 in 2001 versus 1698 in 2000). At the Food Inspection Services, a probable cause for the foodborne infections and intoxications was found for 12% of the incidents. Bacillus cereus (3.9%) was most frequently reported, followed by Salmonella (1.4%). At the Inspectorate for Health Care, for 80% of the outbreaks additional information, including causative agent, was available and in 59% of these a causative agent was reported. Salmonella was most frequently identified (38%), followed by Campylobacter (11%) and Norwalk-like virus (6%). Because viruses are not included routinely in the investigations, they are probably a much more important cause of foodborne infections than is currently recognized in the Netherlands.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In deze rapportage worden de gegevens gepresenteerd van voedselinfecties en voedselvergiftigingen in Nederland in 2001. De resultaten zijn gebaseerd op meldingen door consumenten aan de Keuringsdienst van Waren en op wettelijk verplichte meldingen van ziektegevallen bij de Inspectie Gezondheidszorg. Bij de vijf Keuringsdiensten van Waren werden in 2001 294 explosies en 222 enkele gevallen gemeld, een vergelijkbaar aantal met 1999 en 2000, maar lager dan het aantal meldingen in de periode 1995-1997. In totaal waren hierbij in 2001 1878 ziektegevallen betrokken, een hoger aantal dan in de afgelopen jaren. Bij de Inspectie Gezondheidszorg werden 143 meldingen gedaan. Dit betrof 101 meldingen van explosies (2 of meer gerelateerde ziektegevallen), 36 patienten met een verzorgend of verplegend beroep of werkzaam in de levensmiddelensector en 13 met onbekend criterium voor melding. Voor 80% van de gemelde explosies bij IGZ was tevens aanvullende informatie beschikbaar uit de vrijwillige surveillance formulieren (zoals aantal zieken, vermoedelijke besmettingsplaats en micro-organisme). Het aantal gemelde explosies was in 2001 wat hoger dan in voorgaande jaren (jaarlijks circa 70-90 explosies). Echter, door de geringere omvang van de explosies, gemiddeld 9,6 zieken per explosie in 2001 in vergelijking tot 13,8 per explosie in 2000, was het totaal aantal ziektegevallen in 2001 lager dan in 2000. Bij de Keuringsdienst van Waren werd een mogelijke oorzaak gevonden bij 12% van de meldingen. Bacillus cereus (3,9%) werd daarbij het meest frequent gezien, gevolgd door Salmonella (1,4%). Echter, bij de incidenten waar een restant van het verdachte voedsel beschikbaar was voor onderzoek (bij circa een kwart van het totaal), werd vaker een oorzaak gevonden, namelijk bij 48%. Bij de Inspectie Gezondheidszorg werd voor 59% van de explosies met aanvullende informatie een verwekker aangegeven. Salmonella was de meest gevonden verwekker (38%), gevolgd door Campylobacter (11%) en Norwalk-like virus (6%). Virussen, waarvoor geen routinematig onderzoek plaatsvindt, zijn waarschijnlijk een belangrijker oorzaak van voedselinfecties in Nederland dan momenteel wordt aangenomen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Keuringsdienst van Waren Oost
( 2002-08-23 )