|   print

Disease burden of infectious diseases in Europe: a pilot study
[ Ziektelast van infectieziekten in Europa: een pilot studie ]
 
van Lier EA, Havelaar AH

86 p in English   2007

RIVM rapport 215011001
download pdf (320Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Consequences of different infectious diseases cannot be adequately compared with each other on the basis of the number of patients or mortality data only. It is better to combine all health effects and express the total impact as disease burden, which also takes duration and severity of diseases into account. Information on disease burden also helps to set priorities in European policy for infectious disease control.
In a pilot study, the disease burden of seven infectious diseases in Europe has been estimated. In spite of various limitations with regard to availability and quality of data, it was found that HIV infection, tuberculosis and influenza cause, among the selected infectious diseases, the highest disease burden in Europe. Foodborne diseases caused by the bacteria Campylobacter spp., enterohaemorrhagic Escherichia coli and Salmonella spp. and, in particular, measles, are associated with a lower burden.
The current disease burden of infectious diseases reflects the balance between the disease threats and the effectiveness of preventive strategies. A low burden stresses the need for the continued support of these strategies, while a high burden indicates the need for additional interventions. Based on this pilot, the RIVM recommends that a full burden of disease study - combining several methods of investigation - be conducted in cooperation with different European institutes.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De gevolgen van verschillende infectieziekten zijn onderling niet goed te vergelijken op basis van het aantal patienten of sterftecijfers alleen. Het is beter om alle gezondheidseffecten te combineren en de totale impact uit de drukken in ziektelast, dat ook rekening houdt met duur en ernst van ziekten. Informatie over ziektelast helpt prioriteiten te stellen in het Europese beleid op het gebied van infectieziektenbestrijding.
In een pilotstudie is de ziektelast geschat van zeven infectieziekten in Europa. Ondanks verschillende beperkingen in beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens wordt geschat dat HIV-infectie, tuberculose en influenza van de geselecteerde infectieziekten de grootste ziektelast in Europa veroorzaken. Voedseloverdraagbare ziekten die worden veroorzaakt door de bacterien Campylobacter spp., enterohemorragische Escherichia coli en Salmonella spp., en mazelen in het bijzonder, zijn geassocieerd met een lagere ziektelast.
De huidige ziektelast van de infectieziekten weerspiegelt de balans tussen bedreigingen van de ziekten en effectiviteit van preventiemaatregelen. Een lage ziektelast benadrukt de noodzaak van voortdurende ondersteuning van deze maatregelen, een hoge ziektelast duidt erop dat aanvullende acties nodig zijn. Op basis van deze pilotstudie adviseert het RIVM om samen met verschillende Europese instituten een uitgebreidere studie uit te voeren, die verschillende onderzoeksmethoden combineert.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-06-08 )