†|†  print

[††]

de Boer AS, de Vries G

53 p in Dutch ††2011

download pdf (1238Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
The National Tuberculosis Control Plan 2011-2015 indicates the changes that are needed in order to achieve optimal tuberculosis control in the Netherlands. The purpose of this plan is to outline optimal arrangements for tuberculosis control in the Netherlands, given the declining incidence of the disease, resulting in declining expertise amongst professionals; the increasing complexity of treating tuberculosis patients, due e.g. to the increasing prevalence of drug resistance in the Netherlands and other countries; and regional differences in the tuberculosis situation.
The most important goals are: - By 2013, tuberculosis control is to be subject to efficient and effective national direction, tailored to the structures and responsibilities for infectious disease control. - Until at least 2015 there is to be a nationwide network for tuberculosis control in the public health sector, for which the municipalities will be responsible and which will be organised by the municipal health services. - By 2015, each hospital will have a clinical tuberculosis coordinator, who will fit the profile and meet the quality criteria of the Dutch Thoracic Society (NVALT). - In 2011, only laboratories that operate under BSL3 conditions are to produce M. tuberculosis cultures. - In 2013, a think tank made up of representatives from the RIVM-CIb, GGD-NL, KNCV and NVALT is to prepare a policy document outlining the advantages and disadvantages of various organisation models of tuberculosis control in the period up to 2025.
It was suggested to the Ministry of Health, Welfare and Sport to complement the plan with an implementation plan that is to be developed together with the National Association of Municipal Health Authorities (GGD Nederland) and the Association of Netherlands Municipalities (VNG).

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2011-2015 geeft aan welke veranderingen nodig zijn om tot een optimale tuberculosebestrijding in Nederland te komen. Het doel van dit plan is om een optimale tuberculosebestrijding in Nederland te schetsen, gegeven een dalende incidentie resulterend in een afnemende expertise bij professionals, een toenemende complexiteit van de behandeling van tuberculosepatiŽnten door toenemende resistentieontwikkeling in binnen- en buitenland, en regionale verschillen in de tuberculoseproblematiek.
De belangrijkste doelstellingen zijn de volgende: - In 2013 is er een efficiente en effectieve landelijke regie op de tuberculosebestrijding, passend bij de structuren en verantwoordelijkheden voor de infectieziektebestrijding, - In de jaren tot aan 2015 blijft er een landelijk dekkend netwerk van tuberculosebestrijding in de publieke gezondheidszorg bestaan, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten en georganiseerd door GGD'en. Ook moeten in 2013 vier tot vijf regio's in de publieke tuberculosebestrijding zijn gevormd, met regionale expertisecentra. - In 2015 heeft elk ziekenhuis een klinische tuberculosecoŲrdinator die voldoet aan het profiel en kwaliteitscriteria van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). - In 2013 verzorgen alleen laboratoria die onder BSL3-condities werken M. tuberculosis-kweken. - In 2013 levert een denktank van RIVM-CIb, GGD Nederland, KNCV Tuberculosefonds en NVALT een notitie waarin voor- en nadelen worden geschetst van verschillende organisatiemodellen van de tuberculosebestrijding tot 2025.
Aan het ministerie van VWS is voorgesteld dat het plan gecomplementeerd wordt met een implementatieplan dat samen met GGD Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt uitgewerkt.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2011-07-13 )