|   print

[  ]
 
David S

28 p in Dutch   2011

download pdf (365Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In this policy plan, topics are identified that are important for the prevention and control of sexually transmitted infections (STI) and HIV in the coming years from 2012-2016. The 2009 policy note "Sexual health" formed the initial basis for the current plan. Of further influence is the national note on health policy (Landelijke nota gezondheidsbeleid, 2011), which forms the basis for the current lifestyle policy, addressing multiple health issues, including sexual health.

In the coming years continuing attention will be directed towards renewing and reinforcing STI/HIV prevention and control, with a special focus on high-risk groups and settings. In this context it is of the utmost importance that regular and supplemental curative healthcare professionals fulfil their task in prevention. In this view, the RIVM/CIb also commits to continuing to strengthen the connection of preventive and curative care in the regular and supplemental healthcare systems by consulting relevant organisations and non-governmental organisations in the field.

Finally, the participation of the numerous partners in the prevention and control of STI/HIV in the Netherlands renders productive collaboration essential. The RIVM/CIb aims at strengthening its role as a network organisation in order to facilitate optimal prevention and control of STI/HIV.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit soa/hiv-plan wordt de visie op de preventie en bestrijding van soa/hiv in Nederland voor 2012-2016 uiteengezet. Aanzet tot de totstandkoming van dit soa/hiv-plan werd gegeven in de beleidsbrief "Seksuele Gezondheid" uit 2009. Nadere richting van het beleid rondom gezondheidsthema's is weergegeven in de "Landelijke nota gezondheidsbeleid" uit 2011, deze vormt het inhoudelijke uitgangspunt voor het leefstijlbeleid, onder andere op het gebied van seksuele gezondheid.

De komende periode zal vooral aandacht uitgaat naar bestendiging en versterking van de soa/hiv bestrijding met behulp van preventie en curatie met specifieke aandacht voor hoogrisico doelgroepen en settings. Hierbij is het belangrijk dat zorgverleners in de reguliere en aanvullende curatieve zorg ook hun taak op het gebied van preventie goed uitvoeren. Het RIVM/CIb zal zich de komende jaren, in overleg met koepels van beroepsgroepen en themainstituten, blijven inzetten voor het versterken van de verbinding preventie en curatie in de reguliere en aanvullende zorg.

Veel partijen leveren een waardevolle bijdrage aan de preventie en bestrijding van soa/hiv in Nederland. Goede onderlinge samenwerking en afstemming zijn hiervoor essentieel. Het RIVM/CIb streeft naar een de versterking van haar rol als netwerkorganisatie om zo tot een optimale preventie en bestrijding van soa/hiv te komen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2011-12-08 )