|   print

[  ]
 
Carsauw HHC, Bosman A, Reintjes R, de Wit MAS, Conyn-van Spaendonck MAE

33 p in Dutch   1997

Toon Nederlands

English Abstract
An outbreak of acute gastroenteritis occurred among 200 participants at an annual reunion of an association of retired people. The event took place at a restaurant. To identify the cause of the illness and to determine whether foods were implicated a retrospective cohort study was undertaken. Participants and restaurant staff received a questionnaire inquiring about acute gastrointestinal symptoms and foods consumed at the reunion. The case definition was based on clinical symptoms, beginning within 4 days of attending the reunion. Attack rates for each meal and specific food-item were calculated. Leftover foods were collected at inspection of the restaurant. Participants and staff were asked to deliver a stool specimen if they had diarrhoea at the time of inquiry. Clinical presentation and epidemiological data suggest a viral gastroenteritis, possibly caused by small round structured virus (SRSV). No clear evidence for the vehicle of the infection was found. More than one food-item was probably implicated. Transmission of virus via the hands of the post-symptomatic head cook is a possible explanation for the contamination of foods. It was recommended that foodhandlers with acute gastroenteritis should remain off work or be transferred to other duties with less risk of transmission of infection until at least 48 hours after normalisation of stools. Additionally, there is need to continuously reinforce strict handhygiene practice.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een explosie van acute gastro-enteritis deed zich voor onder 200 deelnemers aan een reunie van oud-personeelsleden. De reunie vond plaats in een restaurant. Om de oorzaak van de explosie en de mogelijke rol van voedsel hierbij te achterhalen werd een retrospectieve cohort studie opgezet. Deelnemers en restaurant-personeel ontvingen een vragenlijst met betrekking tot acute gastro-intestinale klachten en genuttigde voedingswaren tijdens de reunie. De casus-definitie was gebaseerd op klinische symptomen, ontstaan binnen vier dagen na de reunie. Voor beide maaltijden en voor elk voedsel-item werden attack-rates bepaald. Voedselresten werden bij inspectie van het restaurant verzameld. Aan deelnemers en personeel met klachten werd gevraagd een fecesmonster in te leveren. Klinische en epidemiologische kenmerken van deze explosie wijzen op een virale gastro-enteritis, mogelijk een small round structured virus (SRSV)-infectie. Een duidelijk verband met het eten van specifieke voedingsmiddelen kon niet aangetoond worden. Waarschijnlijk waren verschillende voedingsmiddelen besmet. Transmissie van virus via de handen van de post-symptomatische chef-kok vormt een mogelijke verklaring voor de contaminatie van het voedsel. Aanbevolen werd om keukenpersoneel met gastro-enteritisverschijnselen tot 48 uur na de eerste normale ontlasting werkverbod of taakaanpassing te geven om het risico op transmissie van infectie tot een minimum te beperken. Het belang van een strikte naleving van de richtlijnen voor handenhygiene moet blijvend benadrukt worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-04-30 )