|   print

Surveillance of acute respiratory infections in general practices - The Netherlands, winter 1997/98
[ Surveillance van acute respiratoire infecties in huisartspraktijken - Nederland, winter 1997/98 ]
 
Heijnen MLA, Bartelds AIM, Wilbrink B, Verweij C, Bijlsma K, van der Nat H, Boswijk H, de Boer AB, Sprenger MJW, Dorigo-Zetsma JW

43 p in English   1999

RIVM Rapport 217617001
download pdf (3669Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
To provide insight into the virological aetiology of influenza-like illnesses and other acute respiratory infections, nose/throat swabs were taken by 30 general practitioners of the sentinel surveillance network of the Netherlands Institute of Primary Health Care from a random selection of patients seen for such infections in their consultancies during the 1997/98 winter. The swabs were analysed at the National Institute of Public Health and the Environment for respiratory viruses, Chlamydia pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae using viral culture and polymerase chain reaction (PCR) analysis. At least one respiratory pathogen was detected in 52% of the 363 swabs. The most frequently detected virsues were influenza, mainly A(H3N2), and rhinoviruses, occurring in 23% and 21% of the swabs, respectively. Rhinoviruses predominated from September to December 1997, whereas influenza viruses prevailed from January to April 1998. Forty-five percent of respiratory pathogens (74% of the rhinoviruses and 86% of the enteroviruses and respiratory syncytial viruses) were detected by PCR analysis only. Influenza virus was isolated six times more often in swabs from patients with an influenza-like illness (i.e. in 30%) than in swabs from patients with another acute respiratory infection. In 23% of the patients with influenza-like illness, however, respiratory pathogens other than influenza were detected and in 46% no micro-organisms were detected. Results were compared with those of the five previous winters. Insight into virological aetiology of acute respiratory infections obtained through this surveillance (the only one in the Netherlands carried out among general-practice patients) can contribute to effective prevention and control of such infections. Suggestions to improve the surveillance are offered.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Om inzicht te verschaffen in de virologische etiologie van influenza-achtige zieketebeelden (IAZ) en andere acute respiratoire infecties hebben 30 huisartsen van het peilstationnetwerk van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg neus- en keelwatten afgenomen bij een random selectie van patienten die hen consulteerden vanwege dergelijke infecties gedurende winter 1997/98. Deze monsters werden op het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geanalyseerd op respiratoire virussen, Chlamydia pneumoniae en Mycoplasma pneumoniae met behulp van viruskweek en polymerase chain reaction (PCR). In 52% van de 363 monsters werd tenminste een luchtwegpathogeen gedetecteerd. Influenzavirussen, voornamelijk type A(H3N2), en rhinovirussen werden het vaakst aangetoond, namelijk in respectievelijk 23% en 21% van de monsters. Rhinovirussen circuleerden met name van september tot en met december 1997 en influenzavirussen domineerden van januari tot en met april 1998. Vijfenveertig procent van de luchtwegpathogenen (74% van de rhinovirussen en 86% van de enterovirussen en respiratoir syncytieel virussen) werd alleen door PCR-analyse gedetecteerd. Influenzavirus werd zes keer zo vaak ge6soleerd uit monsters van IAZ-patienten (in 30% daarvan) dan uit monsters van patienten met een andere acute luchtweginfectie. Bij 23% van de IAZ-patienten werd echter een ander luchtwegpathogeen dan influenzavirus aangetoond en bij 46% werd geen micro-organisme gevonden. De resultaten worden vergeleken met die van de vijf voorafgaande winters. Het inzicht in virologische etiologie van acute respiratoire infecties inclusief IAZ op basis van deze surveillance, de enige onder huisartspatienten, bijdragen aan effectieve preventie en controle van dergelijke infecties. Er worden suggesties gedaan ter verbetering van de surveillance.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM NIVEL
( 1999-11-30 )