|   print

[  ]
 
Boer JLM de , Fortezza F

38 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de mate van retentie van spoorelementen aan oppervlakken van trechters van regenwaterbemonsteringsapparatuur, i.c. wet-only vangers. Voor As, Co, Cr en Mn is de retentie verwaarloosbaar/niet meetbaar. Voor Cd en Cu en zeer waarschijnlijk ook Ni en V treedt er evenwicht op tussen de hoeveelheid metaal op de trechter en de concentratie in regenwater. Voor Fe en Pb neemt de hoeveelheid metaal op de trechter voortdurend toe met de tijd. De snelheid van accumulatie voor Pb neemt echter af met de tijd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-09-30 )