|   print

Respirometrie als meetmethode bij het bepalen van de biologische afbreekbaarheid van een aantal chemische stoffen
[ Biodegradability testing of some chemicals of means of respirometric methods ]
 
Struijs J, Stoltenkamp J, Stoltenkamp-Wouterse MI

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 217908003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De stoffen hexamethyleentetramine, tetrahydrofuraan, pentaerythritol, 1-naphtol, natriumbenzeensulfinaat, thioglycolzuur en aniline (referentiestof) werden onderzocht met twee testmethoden voor het schatten van gemakkelijke afbreekbaarheid in water. Beide methoden zijn gebaseerd op respirometrie en voorzien in een behoefte wat betreft het toetsen van moeilijk oplosbare verbindingen. De toetsmethoden zijn gelijkwaardig aan de door de OECD en de EEG erkende en aanbevolen toetsen voor het screenen van gemakkelijk afbreekbare chemische stoffen ("ready biodegradability") in water.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-03-31 )