|   print

Biodegradatietoetsen en toxiciteit
[ Biodegradability testing and Toxicity ]
 
Struijs J, Stoltenkamp J, Stoltenkamp-Wouterse MJ

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 217908004

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Biodegradatietoetsen dienen met een niet-toxische concentratie van de te onderzoeken stof te worden uitgevoerd. Omdat blijkt dat in de voorschriften van, door de OESO en EG erkende en aanbevolen, biodegradatietoetsmethoden, onjuiste aanbevelingen worden gedaan t.a.v. controle-experimenten m.b.t. eventueel toxische effecten, werd een onderzoek verricht naar de bacterietoxiciteit van p-chloorfenol en p- nitrofenol. De NOEC-waarden werden bepaald m.b.v. manometrische respirometrie, remming van het respiratietempo van actief slib (NEN 6512) en ATP-afname als toetscriterium voor acute toxiciteit. De laatste methode bleek het meest geschikt als prealabele toets voor een biodegradatieonderzoek.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-12-31 )