|   print

[  ]
 
Smit E , Eshof AJ van den , Fonds AW

14 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Van de 255 in 1987 eenmalig onderzochte pompstations werd bij 62 (ruim 24%) een of meer overschrijdingen geconstateerd van de drempelwaarden, genoemd in de tabellen I, III en IV van bijlage A van het Drinkwaterbesluit, waarvan 7 voor de drempelwaarden van Tabel III ontheffingen hadden. Bij 4 bedrijven werden afwijkingen in bacteriologisch opzicht volgens tabel I geconstateerd. Drie daarvan waren bij een herhalingsonderzoek weer in orde. Ander bestanddelen van tabel I werden in 1987 niet onderzocht. Tabel II werd wegens het ontbreken van informatie over ontharding of ontzouting bij de bedrijven niet in het overzicht betrokken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-05-31 )