|   print

Een analysemethode voor cyanuurzuur met behulp van differentiele pulspolarografie
[ Differential pulse polarographic analysis of cyanuric acid in swimming pool water ]
 
Wolfs PM, Struijs J

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 218301001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Door de afdeling Electro-analyse van het Laboratorium voor Anorganische Chemie is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een polarografische methode voor het analyseren van cyanuurzuur in zwemwater en in water van whirlpools. Cyanuurzuur (H3C3N3O3) is een organische stikstofverbinding die als chloorstabilisator wordt toegepast in zwemwater. Het wettelijk gebruiksvoorschrift bepaalt dat bij toepassing de concentratie moet liggen tussen 20 en 50 mg/L. Bij hogere concentraties is de desinfectie van het zwemwater niet voldoende gewaarborgd. Derhalve bestond er behoefte aan een betrouwbare analysemethode voor het bepalen van cyanuurzuur in zwemwater. In dit rapport wordt een eenvoudige en betrouwbare methode beschreven voor het analyseren van cyanuurzuur met behulp van differentiele pulspolarografie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-10-31 )