|   print

Ontwikkeling en selectie van een methode voor de bepaling van hydronium ter vervanging van de methode die in het kader van het ECE-EMEP-project is voorgeschreven
[ Development and selection of a method for the determination of hydronium to replace the method which is prescribed in the framework of the ECE-EMEP project ]
 
Neele J, Slob W, Reijnders HFR

36 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 218472002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de afdeling Algemene Analytische Methoden en Ionchromatografie van het Laboratorium voor Anorganische Chemie werd hydronium bepaald volgens de methode, die in het ECE-EMEP kader is voorgeschreven en berust op de "Gran's plot"-methode. Door de grotere hoeveelheid te analyseren monsters was een efficientere methode nodig. Hiervoor kwamen een standaard-additie-methode, een in de afdeling ontwikkelde titrimetrische set-point-methode, een standaard-additie-methode volgens NEN 6579 en een continue doorstroom-injectie-methode in aanmerking. Voor de diverse methoden werden karakteristieken bepaald. Ook werd de storing door een aantal componenten onderzocht en de methoden onderling vergeleken. Gekozen werd voor de titrimetrische set-point-methode ter vervanging van de ECE-EMPE methode.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-01-31 )