|   print

Vergelijkend onderzoek naar de bepaling van het kaliumpermanganaatverbruik en het DOC-gehalte in drinkwater
[ Comparison of the determination of Potassiumpermanganate Index and the determination of Dissolved Organic Carbon ]
 
van Staden JJ, Slob W, Hoegee-Wehmann AA, Reijnders HFR

13 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 218472003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In drinkwater wordt het kaliumpermanganaat-verbruik met de zure methode volgens NEN 6491 [3] bepaald. Tevens wordt het DOC-gehalte bepaald met een fotometrische bepaling in een doorstroomsysteem. In dit rapport wordt de vergelijkbaarheid van het kaliumpermanganaatverbruik en het DOC-gehalte in drinkwater vastgesteld door het visualiseren van de resultaten van 40 in duplo gemeten drinkwaters en toepassen van lineaire regressie volgens Sprent [1]. Lineaire regressie van de DOC-gehalten, in mg/L C en de zure kaliumpermanganaat-verbruiken, in mg/L KMnO4, levert op dat: c(KMnO4) = 1.550 + 3.412 * c(DOC). Rond deze regressielijn werd een gebied berekend waarin 95% van de waarnemingen zou moeten liggen op grond van toevallige fouten in de bepalingsmethoden. Het bleek dat 75% van de waarnemingen hier buiten lag.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-01-31 )