|   print

[  ]
 
Boer JLM de , Boogerd JP

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de monstervoorbereiding met behulp van een nieuwe smelttechniek en de analytische aspecten van de bepaling met behulp van rontgenfluorescentiespectrometrie (XRF) van aluminium en slib. De aanleiding tot dit onderzoek was de noodzaak om analytisch-chemische bijstand te verlenen aan het project nr. 248476 "Mariene polonium-210". Hiertoe werd van een aantal slibmonsters het aluminiumgehalte bepaald ter normering van het polonium-210 gehalte van dit slib. De monstervoorbereiding vond plaats met nieuwe automatische apparatuur waarmee op zeer reproduceerbare wijze glasparels ten behoeve van XRF-analyse van vaste stoffen konden worden gemaakt. De fout in de monstervoorbereiding bedroeg ongeveer 1%. De procedure werd getest aan de hand van de analyse van standaard referentiematerialen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-09-30 )