|   print

[  ]
 
Boogerd JP , Boer JLM de

39 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de analyse van vliegassen, slakken en sedimenten. Twee voorbehandelingsmethoden zijn onderzocht, te weten het persen van een pil van een monster m.b.v. een bindmiddel en het maken van een glasparel van het monster m.b.v. lithiumtetraboraat. Drie procedures om het analytisch resultaat te verkrijgen werden toegepast: (i) berekening van het resultaat via een ijklijn, (ii) toepassing van standaardadditie en (iii) toepassing van de zgn. dubbele verdunningsmethode. De procedures werden beoordeeld aan de hand van de analyse van standaard-referentiematerialen. De dubbele verdunningsmethode kwam als beste naar voren. Hierbij werd gebruik gemaakt van het maken van glasparels als monstervoorbehandelingsprocedure.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-08-31 )