|   print

[  ]
 
Wiel HJ van de ; Rooij MAFP van ; Janssens H

21 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
The program of action on standardization and validation of measurement methods aims at the availability of validated measurement methods for environmental legislation. It comprises approximately eighty projects on the development and validation of measurement methods. The executive committee of the program of action decided to stimulate the mutual comparability of the performance of measurement methods by drafting a normative report on terms, definitions and test procedures for performance characteristics. The terms, definitions and test procedures are adopted from or closely related to existing standards and directives. The basic document for this report is standard NEN 3114. Performance characteristics given in this report are: detection limit, quantification limit, repeatability/systematic deviation, linearity, measurement range, accuracy, precision, reproducibility, selectivity, recovery and drift. This report is normative for two other programs as well: Accreditation Program Soil Protection Act and section Performance Characteristics of the terms of reference of the standardization committee on Leaching Characteristics of Construction Materials and Solid Waste.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Actieprogramma Normalisatie en Validatie van Milieumeetmethoden beoogt de beschikbaarheid van gevalideerde meetmethoden voor milieuregelgeving. Het bestaat uit een tachtigtal projecten om meetmethoden te ontwikkelen en valideren. Om de onderlinge vergelijkbaarheid van prestatiekenmerken van meetmethoden te bevorderen besloot de uitvoerende commissie van het Actieprogramma, de commissie Kwaliteit, een normatief rapport op te stellen van de termen, definities en testprocedures voor prestatiekenmerken. Bij de keuze van termen, definities en testprocedures is gestreefd naar nauwe aansluiting met bestaande normen en voorschriften. Als basisdocument is NEN 3114 gekozen. De geselecteerde prestatiekenmerken zijn: aantoonbaarheidsgrens, bepalingsgrens, herhaalbaarheid/systematische afwijking, lineariteit, meetbereik, nauwkeurigheid, precisie, reproduceerbaarheid, selectiviteit, terugvinding en verloop. Het document is ook normatief voor het accreditatieprogramma Wet bodembescherming en voor het onderdeel Prestatiekenmerken van het Taakstellend Plan van de Normcommissie Uitlooggedrag van Bouwmaterialen en Afvalstoffen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-11-30 )