|   print

Statistics and the assessment of interlaboratory studies
[ Statistieken en de beoordeling voor interlaboratorium onderzoeken ]
 
Hoogerbrugge R, Counotte GHM, Maas C, Maaskant JFN, Schothorst RC, Smeets OSNM, Spruit FJ

28 p in English   1996

RIVM Rapport 219101005
download pdf (1275Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
A study of the various types of statistical methods used for interlaboratory studies is presented. Where possible reference is made to current standards and guidelines in this area. From the discussions of these standards and practical experiences it became apparent that there is no ideal statistical method for interlaboratory studies in general. Choices have to be made always and should be guided by the objective of the study. Apart from this main objective, the extraction and presentation of data obtained from the results, to support the participants in assessing and improving their activities is always important. Hence, references to alternative calculation and presentation methods are included. Many aspects, particularly the evaluation of the results of interlaboratory studies, have been discussed against this background. The use of outlier tests versus robust statistics and the presentation of results received particular attention.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bij de studie naar de diverse vormen van de statistiek toegepast in interlaboratorium onderzoeken wordt zoveel mogelijk verwezen naar bestaande normen en guidelines op dit gebied. Uit de bespreking van deze normen in relatie tot ervaringen opgedaan in de praktijk bleek telkens dat de ideale statistiek voor interlaboratorium onderzoeken in algemene zin niet bestaat en dat telkens keuzes moeten worden gemaakt waarbij het doel van het onderzoek als een rode draad door de gemaakte keuzes loopt. Afgezien van dit concrete hoofddoel, wordt het extraheren en presenteren van informatie uit de resultaten, om de deelnemers zo goed mogelijk in staat te stellen om de kwaliteit van hun werk te beoordelen en te verbeteren, altijd van belang geacht. Derhalve zijn diverse verwijzingen naar alternatieve berekenings- presentatievormen opgenomen. Met deze achtergrond zijn vele aspecten van met name de evaluatie van de resultaten van interlaboratorium onderzoeken behandeld. Hierbij zijn de toepassing van uitbijtertesten versus robuuste statistiek en de presentatie van de resultaten belangrijke onderwerpen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-11-30 )