†|†  print

Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker 2011
[†Policy framework for population screening for cancer†]

Reij RR, Guijt PC, van der Veen N

80 p in Dutch ††2010

RIVM briefrapport 225111002
download pdf (580Kb)††
Alleen digitaal verschenen††

Toon Nederlands

English Abstract
The policy framework is an instrument used by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) to set out the criteria for population screening for cancer to the organisations concerned. The framework is supplementary to regulations stipulated elsewhere.

The aim of the framework is to safeguard the quality of the population screening, monitor the data documentation for further evaluation and to improve the population studies themselves.

The criteria are obligations bound to the financial subsidies provided by the RIVM to the organisations implementing the studies.

Some of the most important criteria are as follows: - Registration and certification so that the fulfilment of the required demands can be determined at all times; - A few criteria for ensuring a national uniform implementation of the population screening;-? A degree of transparency as called for within the framework of Healthcare Governance for standard care institutions

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het beleidskader is een instrument van het RIVM om voorwaarden te stellen aan de organisaties die de bevolkingsonderzoeken naar kanker uitvoeren. Het betreft een aanvulling op wat elders al is geregeld.

Dit met het oog op de kwaliteit van de bevolkingsonderzoeken, de gegevensvastlegging voor evaluatie van de bevolkingsonderzoeken en de verbetering van de bevolkingsonderzoeken.

De voorwaarden worden als verplichtingen verbonden aan de subsidie die het RIVM toekent aan de organisaties die de bevolkingsonderzoeken uitvoeren.

Als voorwaarden worden met name vastgelegd: - Registratie en certificering om op ieder moment te kunnen zien dat aan gestelde eisen voldaan wordt; - Enkele eisen ten behoeve van landelijk uniforme uitvoering van de bevolkingsonderzoeken; - Transparantie zoals die in het kader van Healthcare Governance ook van reguliere zorginstellingen wordt geŽist.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-09-24 )