|   print

[  ]
 
Fonds, A.W. ; Koot, W.

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 1983 werd onderzoek verricht in het afvalwater van het RIVM, vestiging Bilthoven (destijds nog RIV), i.v.m. de provinciale heffing. Voor de schatting van de afgevoerde hoeveelheden water, alsmede de verdeling over de putten, werd gebruik gemaakt van gegevens van de Technische Dienst. Ingevolge een afspraak met Prov. Waterstaat werd voor de berekening van de belasting tevens gebruik gemaakt van de resultaten van een debiet-proportioneel onderzoek van de putten III en IV door Krachtwerktuigen in maart 1984. De totale belasting kan op grond van de gegevens geschat worden op 2104 vervuilingseenheden, een stijging van 12% t.o.v. 1982. Deze stijging is grotendeels te wijten aan de zuurstofbindende stoffen. De meer exacte bemonsteringsmethode van Krachtwerktuigen heeft eveneens een verhogende invloed hierop.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-11-26 )