|   print

Quantitative determination of optical aerosol properties with lidar at 0.53 and 1.06 mum wavelength
[ Kwantitatieve bepaling van optische aerosol-eigenschappen met lidar op een golflengte van 0.53 en 1.06 mum ]
 
Salemink H, Schotanus P, Bergwerff J, van der Meulen A

p in English   1984

RIVM Rapport 228201004

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Beschreven wordt de kwantitatieve detectie van aerosol in de atmosferische grenslaag tot een hoogte van 1,5 km (remote sensing m.b.v. laser-radar). Voor optische aerosol-eigenschappen wordt goede overeenkomst gevonden tussen lidar (remote) en lokale waarnemingen in vliegtuig en op grondniveau. Toepassing wordt gevonden in routinemetingen van aerosoltransport en in de remote detectie van NO2 en SO2.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-05-30 )