|   print

Bijdrage van een kolengestookte elektriciteitscentrale aan de lokale luchtconcentratie- en depositieniveaus
[ The contribution of a coal-fired power plant to the local ambient concentrations and depositions ]
 
Potma CJM, Onderdelinden D, Slanina J

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 228202004

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor een directe bepaling van de bijdrage van een kolengestookte elektriciteitscentrale aan de lokale luchtconcentratie en depositieniveaus werden metingen uitgevoerd benedenwinds van een representatieve centrale. Voor een aantal componenten werden pluimbijdragen vastgesteld. Een verspreidings- en uitwasmodel werd aan de metingen getoetst. Met het aldus getoetste model werden jaargemiddelde concentraties en deposities voor stofgebonden en gasvormige componenten berekend voor de omgeving van een 1000 MWe centrale. Voor de stofgebonden componenten Al, Ba, Be, Fe, Sr en Ti werd een significante bijdrage aan de heersende achtergrondniveaus berekend. Dit is eveneens het geval voor de gasvormige componenten F, CL, B, Se en Hg. Voor de andere componenten is de bijdrage kleiner dan 10%

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-05-31 )