|   print

Aerosolepisode september 1982, een fenomenologische beschrijving
[ Phenomenological description of an aerosol pollution episode ]
 
van der Meulen A, de Leeuw FAAM

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 228203002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De aerosolepisode werd gedomineerd door een persistent hogedrukgebied boven Oost-Europa. De concentratieniveau's van de diverse gas- en deeltjesvormige luchtverontreinigingscomponenten lagen in het 95-98 percentiel bereik voor een zomerperiode. Verdeeld naar de fijne en grove deeltjesfunctie vond er vooral verrijking plaats in de fijne fractie, zowel voor totaal stof, als het sulfaat- en nitraatgehalte. De verrijking van de fijne fractie houdt een extra zichtvermindering in t.o.v. een evenredige afname met de deeltjes aantallen concentratie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-05-16 )