|   print

Atmosferisch transportmodel voor de berekening van seizoensgemiddelde oxidant concentraties
[ Long term atmospheric transportmodel including a detailed chemistry ]
 
van den Berg RC, de Leeuw FAAM

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 228203003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op basis van het bestaande episodische MPA-model is een modelversie ontwikkeld voor de berekening van seizoensgemiddelde concentraties aan primaire en secundaire luchtverontreinigende componenten. Hoewel het model op een aantal punten nog verbeterd moet worden, geven voorlopige scenario berekeningen voor seizoensgemiddelde concentraties een analoog beeld als gevonden voor concentraties tijdens episoden. De meest effectieve maatregel om tot een verlaging van seizoensgemiddelde oxidantconcentraties te komen is een reductie van koolwaterstofemissies. Een reductie van NOx-emissies met 30% heeft nauwelijks invloed op de seizoensconcentraties aan oxidant.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-05-31 )