|   print

Schatting van de effecten van een reductie in NOx-emissies op oxidantniveaus
[ Estimates of the effects of a reduction in NOx-emissions on oxidantlevels ]
 
de Leeuw FAAM

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 228216031

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Uit berekeningen m.b.v. computersimulatiemodellen volgt dat de oxidantproduktiesnelheid tijdens fotochemische episoden afhankelijk is van de NOx- en van de koolwaterstofconcentraties. Zowel lage als hoge NOx-concentraties hebben een remmende invloed op de oxidantproduktiesnelheid. Dit heeft tot gevolg dat er een optimale concentratie NOmx bestaat waarbij de oxidantproduktiesnelheid maximaal is. Op basis van meetresultaten van het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging wordt voor die Nederlandse situatie de optimale NOmx-concentratie geschat op circa 20 ppb. In het algemeen wordt het NOmx-niveau tijdens fotochemische episoden niet overschreden zodat een reductie in NOx-emissies zal leiden tot een verminderde oxidantproduktie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-11-30 )