|   print

[  ]
 
Onderdelinden, D. , Tissing, O.

p in Dutch   1985

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport geeft een verslag van de metingen van het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging over de periode april 1983 - april 1984. De gemeten componenten zijn SO2, NOx, O3, CO, SO4, NO3 en stof. Ook zijn biologische metingen verricht. Van de gemeten waarden worden percentielen en gemiddelden zowel in kaartvorm als in tabelvorm gepresenteerd. Daarnaast worden, o.a. m.b.v. modelberekeningen, enkele interpretaties van de gemeten waarden gegeven. Uit het rapport blijkt dat: - de niveaus van SO2, NOx en CO iets hoger lagen dan in de vorige jaarperioden - de zure depositie t.g.v. SO4 en NO3 over de periode oktober 1982-oktober 1983 respectievelijk 2640 en 1160 eq./ha bedroeg - voor SO2, NO2 en O3 overschrijdingen van een aantal grenswaarden zijn geconstateerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-04-30 )