|   print

Modernisering Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging. Bijlage 2: Evaluatierapport SO2-monitoren t.b.v. de aanschaf voor het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging
[ Report on the evaluation of SO2-monitors to be purchased for the National Monitoring Network ]
 
van Dijk WT, Pronk MJ, Schutten HJ, Stel R, Uiterwijk JW, van de Wiel HJ

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 228218801

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Monitoren van de firma Monitor Labs (type 8850 R) en Thermo Electron (type 43W) voldoen aan de eisen. De operationele nauwkeurigheid voor deze monitoren is ongeveer gelijk. Er wordt een voorkeur uitgesproken voor Thermo Electron type 43W gezien: - de lagere aanschafkosten - het geringere preventieve en curatieve onderhoud - de lagere operationele kosten (reserve-onderdelen, onderhoudstijd en energieverbruik).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-04-02 )