|   print

Meetplan aerosolen: interpretatie episode metingen
[ The Dutch Aerosol Study: interpretation of episodic measurements ]
 
de Leeuw FAAM, Kesseboom H, van Reineck Leyssius HJ

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 228471001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de periode september 1982 - februari 1984 zijn in het kader van het Meetplan Aerosolen tijdens een vijftal perioden met verhoogde luchtverontreiniging door diverse instituten (ECN, IHE, IMOU, RIVM en TNO)aerosol-meetcampagnes uitgevoerd. In dit rapport wordt getracht de episodemetingen te interpreteren in termen van atmosferisch transport, omzettings- en verwijderingsmechanismen. Tijdens de episoden is de bijdrage tot de SO-2 en SO-4-concentraties gering (resp. ca. 10% en 5%). De Oost-Europese bijdrage tot de sulfaatniveaus is groot (50%), de SO-2-bijdrage wordt geschat op ca. 10%. De Nederlandse NO-x-bijdrage wordt geschat op 45% tijdens zomerepisoden en 15% tijdens winterepisoden. Zowel door de kortere atmosferische verblijftijd van NO-x als door de relatief geringere NO-x-emissies is de Oost-Europese bijdrage tot NO-x en nitraatniveaus geringer dan de overeenkomstige SO-2 en sulfaatbijdragen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-03-31 )